آپارتمان رئیس صندوق بین‌المللی پول مورد تقتیش پلیس قرار گرفت

خانم لاگارد به سوء استفاده از قدرت در زمان تصدی وزارت دارائی فرانسه، متهم شده است. ….

بی بی سی:
پلیس فرانسه منزل کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول را در پاریس مورد تفتیش قرارداده است. خانم لاگارد به سوء استفاده از قدرت در زمان تصدی وزارت دارائی فرانسه، متهم شده است. دادستان های فرانسوی سرگرم رسیدگی به احتمال سوء استفاده خانم لاگارد، با تایید پرداخت مبلغ ۲۸۵ میلیون یورو (۴۰۶ میلیون دلار) به تاجری به نام برنارد تاپی، هستند. برنارد تاپی درگیر دعوایی حقوقی با بانک سابقا دولتی کردیت لیونه فرانسه بود.

خانم لاگارد اتهامات در مورد سوء استفاده از قدرت را رد می کند. رئیس صندوق بین المللی پول بعد از یک مناقشه طولانی مدت بین بانک و آقای برنارد تاپی در سال ۲۰۰۷، این مناقشه را به قضات دادگاه سپرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.