تقی روزبه: به بهانه ۸ مارس

این روزها مطالب بسیاری پیرامون ۸ مارس و از جنبه های گوناگون و نگاه های متفاوت نگاشته شده و می شود. قصد تکرار آن ها را ندارم. به بهانه فرارسیدن روزجهانی زن و ضمن شادباش گفتن آن، اجمالا به سه نکته اشاره می کنم: …. (دنباله…)