تاج زاده: انتخابات مهندسی شده نام جدید انتخابات شاهنشاهی است

مصطفی تاجزاده در پیام کوتاهی از زندان اوین به بیان برخی نکات در خصوص موضوعات روز کشور پرداخته است. ….

به گزارش نوروز این زندانی سیاسی که سی ماه گذشته را در انفرادی غیرقانونی گذرانده است در پیام خود بار دیگر بر لزوم پافشاری بر شعار انتخابات آزاد تاکید کرده و انتخابات مهندسی شده را نقطه مقابل انتخابات آزاد و نام جدید انتخابات فرمایشی و شاهنشاهی خوانده است. عضو ارشد جبهه مشارکت همچنین با اشاره به واکنشها نسبت به فیلم «آرگو» نوشته است:”از یک چیز مطمئنم و آن این است که هرقدر این فیلم حقایق را تحریف کرده باشد به اندازه تحریف و توهینی که سردار مشفق سخنگوی ستاد مهندسی انتخابات در نوار معروف خود حتی به امام راحل کرده بود، نخواهد بود.”

اشاره تاجزاده به سخنرانی جنجالی سردار مشفق است که وی در آن اشغال سفارت آمریکا را طراحی دشمن خوانده و گفته بود آمریکایی ها پس از انقلاب برای اینکه بتوانند قدرت را به رژیم گذشته بازگردانندبه عوامل خود دستور دادند تا سفارت این کشور را تسخیر کنند. تاجزاده با نکوهش برخورد غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرانسانی با سران جنبش سبز و به ویژه خانواده و فرزندانشان، حصر رهبران جنبش سبز را در راستای مهار مخالفتها و یک دست کردن حکومت توسط اقتدارگرایان خوانده و معتقد است بر خلاف انتظار کودتاگران این حصر نه تنها باعث بهبود وضعیت آنها نشد بلکه در این دو سال پایگاه اجتماعی اقتدارگرایی بیش از همیشه لطمه خورده و سقوط اخلاقی جناح حاکم نیز خود را به بارز ترین شکل نشان داده است.

متن کامل این پیام در پی می آید:
علت مخالفت با انتخابات آزاد و این که صحبت از آن جرم تلقی می شود با انتخابات تک اسبه نظام پزشکی روشن شد. انتخابات آزاد نقطه مقابل انتخابات مهندسی شده سپاه با هماهنگی بیت رهبری است. در واقع نماینده رهبری این پروژه را کاملا شفاف اعلام کرد که هر انتخاباتی در کشور صورت بگیرد وظیفه ذاتی سپاه است که آن را معقول و منطقی مهندسی کند. یعنی همان نقشی را که نظامیان کودتاچی در کشورهای استبدادی به عهده دارند، سپاه ایفا کند! و در چنین شرایطی میزان مشارکت نخبگان هم برایشان اصلا اهمیت ندارد و حتی اگر مشارکت ۴۰% کاهش یافته باشد مثل همیشه آن را یک پیروزی بزرگ می شمارند. بار دیگر تأکید می کنم که شعار استراتژیک ما «انتخابات آزاد» است که پیروزی ملت در گرو تحقق آن است و این شعار تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود یا مورد کم توجهی قرار گیرد. بزرگترین اختلاف فکری و سیاسی اصلاح طلبان با اقتدارگراها آزاد یا فرمایشی بودن انتخابات است و انتخابات مهندسی شده نام جدید انتخابات فرمایشی و شاهنشاهی است.

در مورد تهیه و نمایش فیلم «آرگو» هم طبیعی است که من در زندان انفرادی امکان دیدن این فیلم را نداشته ام و نمی توانم براساس جزئیات آن نظر بدهم اما از یک چیز مطمئنم و آن این است که هرقدر این فیلم حقایق را تحریف کرده باشد به اندازه تحریف و توهینی که سردار مشفق سخنگوی ستاد مهندسی انتخابات در نوار معروف خود حتی به امام راحل کرده بود، نخواهد بود. من ندیدم که از مدعیان امروز فیلم آرگو از میان اقتدارگراها کسی به آن تحریف بزرگ تاریخی نقد و یا اعتراضی کرده باشد. هم چنان که ندیدم هیچ کدام از آن ها به ظلمی که بر دکتر محسن میردامادی و دکتر محسن امین زاده و دیگر دانشجویان خط امامی رفته و به محکومیت های سنگین و ظالمانه علیه آنان اعتراض کرده باشند.

تنها جواب مستدل و مستند به سخنان آن «آقای تفنگ به دست» (سردار مشفق) متعلق به آقای موسوی خوئینی ها بود. به هر حال سیاست یک بام و دوهوا یا معیارهای غیراخلاقی دوگانه در برخورد با حوادث و رویدادها سال هاست که روش جاری و ثابت اقتدارگراها شده است. ادامه برخوردهای غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرانسانی با سران جنبش سبز و به ویژه خانواده و فرزندانشان نشان از استیصال کودتاگران دارد. طی دو سالی که موسوی و کروبی را حصر کردند به زعم خود آخرین مخالف ها و مخالفت ها را مهار کردند و حکومت یک دست اقتدارگراها را حاکم کردند.

نفت هم که با قیمت بی سابقه بشکه ای ۱۰۰ دلار فروش می رفت و انتظار داشتند ظرف دو سه سال بهشت موعود را در ایران تحقق بخشند غافل از آن که اتفاقا در همین دو سال اقتدارگرایی بیش از همیشه در ایران افشا شده ماهیت واقعی اش روشن شده و پایگاه اجتماعی اش لطمه خواهد خورد. اختلاف های بزرگ در حد نوارسازی و پرونده سازی برای یکدیگر، توهین های بی سابقه دولت و مجلس به شکل متقابل به یکدیگر، وضعیت اسفناک اقتصادی کشور، سقوط ارزش پول ملی و مخاطراتی که ایرانیان و شیعیان را در سطح منطقه با آن مواجه هستند و بالاتر از همه سقوط اخلاقی جناح حاکم در همین دو سال به بارز ترین شکل خود را نشان داده است!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.