گزارش تکان دهنده اتحادیه اروپا درباره اسرائیل

گزارش سالانه رؤسای گروه‌های ویژه اتحادیه اروپا در بیت المقدس و رام الله برای سال ٢٠١٢ منتشر شد. ….
این گزارش که به سران ٢٧ کشور اروپائی ارسال شد به طرح‌های اسرائیل و گسترش مجتمع سازی این کشور در بیت‌المقدس اشاره می‌کند که به گفته آنان، ضربه نهائی را به ایجاد دو کشور وارد می آورد.

در این گزارش گفته می شود، چنانچه اسرائیل به سیاست‌های کنونی خود و ایجاد مجموعه‌های یهودی نشین ادامه دهد، تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطین ناممکن می شود؛ بدین معنا که مجتمع سازی روز افزون، بی درنگ و تحریک کننده در این محل که با حمایت دولت و شهرداری بیت المقدس انجام می گیرد، هر گونه امکان ایجاد یک کشور فلسطین یکپارچه و قابل زندگی را از میان برمی دارد. چون هم اکنون جمعیت یهودی کرانه غربی رود اردن به ۵٠٠ هزار نفر رسیده که ٢٠٠ هزار نفر آنها در بیت المقدس سکنی داده شده اند.

گزارش یاد شده بویژه بر مجتمع سازی در بخش جنوبی بیت المقدس اشاره می کند که می تواند به منطقه ای حائل میان این بخش و بخش بیت المقدس واقع شده در کرانه غربی رود اردن تبدیل شود؛ بدین معنا که با ایجاد راهی بین این مجتمع و مجتمع “معاله آدومیم”، واقع در کرانه غربی رود اردن، با ٣۵ هزار نفر جمعیت و نیز مجتمع های دیگر، کرانه غربی رود اردن دو نیم شده به کلی از بیت المقدس جدا می گردد. در این گزارش به ٢٧ کشور اروپائی توصیه می شود که برای جلوگیری از این سیاست “استعماری” اسرائیل، از هر گونه دادو ستد مالی و نیز سرمایه گذاری‌های خارجی مستقیم در مجتمع ها، به دلیل پیامدهای مشکل‌ساز آن جلوگیری شود.

تهیه کنندگان گزارش همچنین خواستار اجرای کامل توافق همکاری اسرائیل با اتحادیه اروپا شده اند که هدفش تضمین عدم مصرف پول‌های اروپا در مجتمع های یهودی نشین بود؛ آنها همچنین میخواهند که امتیازات داده شده به کالاهای تولید شده در این مجتمع ها حذف شوند. گفتنی است که در سال ٢٠١٢، ان. جی. او.”آکسفام”، گزارش داد که بیش از۶٠ زیر ساختاری که با پول اتحادیه اروپا در کرانه غربی رود اردن بوجود آمده بود از سال ٢٠١١ بدین سو، توسط اسرائیل ویران شده و ١١٠ ساختار دیگر در خطر ویرانی هستند.

اسرائیل که امیدوار است این گزارش همچون گزارش‌های سال‌های گذشته بی نتیجه بماند، می گوید نمایندگان اتحادیه اروپا می خواهند با این کار خود، بجای ایجاد پلی میان طرفین، آنها را به رودرروئی وادار کند.
اما خانم “حنان اشراوی”- عضو کمیته سازمان آزادی بخش فلسطین، می گوید این گزارش زنگ خطر را درمورد فعالیت‌های ویرانگر اسرائیل میکشد و از این رو خواستار اجرای همه توصیه‌های این گزارش به شکل دسته جمعی و تکی توسط کشورهای اروپائی شده است.

حال نظر به این که این گزارش با گزارش سال پیش چندان اختلاف بزرگی ندارد و در پی گزارش سال ٢٠١١ آلمان، هلند و جمهوری چک به نویسندگان آن اعتراض کردند و اتهامات آنها به اسرائیل را تحمل ناپذیر خواندند، نمی توان چندان امیدوار بود که این گزارش هم ره به جائی ببرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.