بهرام رحمانی: محمود احمدی نژاد و «برداران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران! (بخش ششم)

اکنون سناریو سال ۸۸ در حاکمیت در حال تکرار شدن است. رهبر و رییس جمهور که در آن سال دست به دست هم داده بودند و با وحشی گری های سپاه شان حریف مقابل را از میدان به در کردند اکنون به روی همدیگر شمشیر می کشند. کسی که جنایت می کارد جنایت نیز درو می کند. در واقع می توان گفت در «انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری» سال ۸۸، سپاه با مداخله مستقیم خود بستری برای به قدرت رساندن احمدی نژاد ایجاد کرد. سیاستی که از آن تاریخ تاکنون به طور جدی تر از سوی سرداران سپاه، تکرار شده تا این که امروز نوبت طرفداران احمدی نژاد رسیده است! ….

محمود احمدی نژاد و «برداران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران! (بخش ششم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

جامعه ما، هر چه به نمایش انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم شاهد درندگی خویی های بیش تری در جناح بندی های درون حاکمیت است. از رهبر و نماینده اش در راس برادران قاتل و قاچاقچی گرفته تا رییس جمهور و رییس مجلس و رییس قوه قضائیه همه به همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند تا پست و مقام خود و تقسیم ثروت های عمومی جامعه در حاکمیت را حفظ کنند. اما آن ها، در یک مساله اساسی با همدیگر اتفاق نظر دارند و آن هم، سرکوب شدید مخالفین حکومت شان است. در حالی که سران و مقامات و مسئولین و همه ارگان های حکومت اسلامی، به وظایف خود به عنوان حاکمیت در رابطه با جامعه، اهمیتی نمی دهند. در چنین شرایطی بی کاری، گرانی و فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر کمر اکثریت خانواده های ایرانی را خم کرده است. آن ها، هیچ امکان دیگری غیر از اعتراض و اعتصاب و مبارزه متحدانه مقابل استثمار غیرانسانی سرمایه داران و سرکوب های وحشیانه حکومت آن ها ندارند.

بنا به اقرار «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»؛ ایران با نرخ تورم ۲۱٫۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران ۳٫۴ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.

در چنین شرایطی، اصطلاح «مهندسی کردن انتخابات» در رقابتی که بین دو جناح حاکم اصول گرا در جریان است، همواره تکرار می شود. محمود احمدی نژاد، در مراسم دولتی ۲۲ بهمن گفت: «برخی ها می خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند.» او، ادعا کرد که «این انتخابات به افراد مدعی نیاز ندارد و ملت ایران با حضور در انتخابات پاسخ این مدعیان را که دنبال تخریب دیگران هستند خواهد داد.» احمدی نژاد در این سخنرانی خود، هم چنین چندین بار شعار «زنده باد بهار» سر داد.

در این میان برخی نمایندگان اصول گرای منتقد دولت مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری های حکومتی، با انتقاد از این سخنان احمدی نژاد گفته اند: شعار «زنده باد بهار»، شعار انتخاباتی «حلقه انحرافی» است. خامنه ‌ای در سخنان سال‌ های اخیر خود به وجود یک «جریان انحرافی» در دولت اشاره کرده است و اصول گرایان منتقد دولت، اسفندیار رحیم‌ مشایی و گاه خود محمود احمدی ‌نژاد را راس این جریان معرفی می کنند.

«مهندسی کردن انتخابات»، به نوعی اسم رمز نمایش انتخابات ریاست جمهوری، تقلب و اعمال نفوذ در آن، به ویژه آماده باش نیروهای حکومتی به ویژه سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خیزش احتمالی مردم و ایجاد جو ترس و ارعاب در جامعه است.

نماینده رهبری در سپاه آدم کشی و قاچاقچی و تبه کارشان گفته است: «ورود سپاه به سیاست به معنی دخالت نیست؛ فعالیت سیاسی جزء وظایف سپاه است»!

اصولا در همه کشورهای جهان ارتش و دیگر نیروهای امنیتی و پلیس و غیره را از دخالت در سیاست بر حذر می دارند و ممنوع است. در حالی که حکومت اسلامی ایران، در روز روشن در تلاش است با وارد کردن نیروهای نظامی و امنیتی خود به عرصه سیاسی، به زور چماق و سانسور و تهدید و اعدام انتخابات برگزار نماید! روزنامه نگاران را ببه شکل گروهی دستگیر و زندانی می کند تا آن ها را وادار سازند درباره بحران های حکومتی، از جمله نمایش انتخابات شان گزارشات و تحلیل و مقالات منفی ننویسند.

امروز واژه «مهندسی انتخابات»، همواره به شکل کسالت آوری از زبان مقامات حکومتی جاری می شود.  سران و مقامات حکومت اسلامی، می خواهند این ذهنیت را به جامعه القا کنند که گویا مشکل جامعه، فقط نمایش انتخابات ریاست جمهوری است. در حالی که همین امروز بی کاری، فقر و گرانی در جامعه ما بی داد می کنند و کارد به استخوان مردم رسیده است. در چنین شرایطی، اکثریت مردم ایران، راهی جز دست زدن به شورش و اعتراض و انقلاب ندارند.

نماینده سیدعلی خامنه ای در سپاه پس از آن که خبر از «مهندسی معقول و منطقی» در انتخابات داد، مدعی شد که «فعالیت سیاسی جزء وظایف سپاه» است. او، افزود که شناساندن جریان های سیاسی و آگاه سازی پاسداران جزو وظایف حوزه نمایندگی است و همان طور که یک پاسدار نمی تواند در میدان نبرد، بدون شناسایی به خط بزند، پاسداری از انقلاب هم همین طور است. او، خطاب به بردران قاچاقچی و تروریست اش، گفت: «شما باید جریان ها، گروه ها، گرایشات و‌ انحرافات را بشناسید که بتوانید در برابر آن ها موضع درست گرفته و در مواقع حساس بتوانید از انقلاب پاسداری کنید.»

لازم به یادآوری است که خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در سال شصت در پی مداخله و اظهارنظر گروهی از سپاهیان در مورد انتخابات مجلس گفته بود: «به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه می ‌گذرد در امر انتخابات. باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست، خوب، انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آن ها هم اختلاف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست.»

به دنبال تقلب گسترده و آشکار در انتخابات سال ۱۳۸۸، طرفداران موسوی و کروبی به این تقلبات اعتراض کردند و تلاش نمودند از مجراهای «قانونی» حاکمیت این اعتراض خود را پیش ببرند اما مردم جان به لب رسیده از این فرصت استفاده کردند و به خیابان ها ریختند و موسوی و کروبی و طرفداران آن ها نیز اجبارا به اعتراضات خیابانی کشانده شدند. در این میان، خامنه ای و احمدی نژاد در جناح اصول گرایان دست به یکی کردند و سپاه را به جان جناح اصلاح طلبان، به خصوص مردم معترض انداختند. جوانانی که در خیابان ها تصاویر خامنه ای و خمینی را زیر پای خود لگدمال می کردند موسوی می گفت این ها از ما نیستند. این جوانان به وحشیانه ترین شکلی سرکوب شدند. در واقع خاموشی اعتراضات سال ۸۸، یک شکاف پرنشدنی بین جامعه و حتی جناح های حاکمیت باز کرد که نه تنها به هیچ وجه پرشدنی نیست، بلکه روزبروز نیز این شکاف عمیق تر می گردد. در نتیجه توهمات به جناح اصلاح طلب نیز کم و کم تر و بی رنگ تر می گردد و صف سرنگونی طلبی کلیت حکومت اسلامی در جامعه قوی و انقلابی تر می گردد. به همین دلیل، حاکمیت از ترس خیزش تازه در جامعه به بهانه انتخابات، بحث «مهندسی انتخابات» و به رخ کشیدن قدرت وحشیانه برادران قاچاقچی خود در سپاه را نه از موضع قدرت، بلکه از موضع ترس شان مکرر به زبان می آورند.

اکنون سناریو سال ۸۸ در حاکمیت در حال تکرار شدن است. رهبر و رییس جمهور که در آن سال دست به دست هم داده بودند و با وحشی گری های سپاه شان حریف مقابل را از میدان به در کردند اکنون به روی همدیگر شمشیر می کشند. کسی که جنایت می کارد جنایت نیز درو می کند. در واقع می توان گفت در «انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری» سال ۸۸، سپاه با مداخله مستقیم خود بستری برای به قدرت رساندن احمدی نژاد ایجاد کرد. سیاستی که از آن تاریخ تاکنون به طور جدی تر از سوی سرداران سپاه، تکرار شده تا این که امروز نوبت طرفداران احمدی نژاد رسیده است!

چندی پیش علی مطهری نماینده اصول گرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، نسبت به مداخله سپاه در امور سیاسی هشدار داده بود اما نماینده ولی فقیه در سپاه، گفته که: «هر نوع فعالیت و موضع‌ گیری سیاسی ممنوع نیست. بنده به عنوان نماینده ولی فقیه باید موضع‌ گیری سیاسی داشته باشم. ما در دسته‌ بندی های احزاب و تشکل ها و اختلافات آن ها با هم ورود پیدا نمی کنیم اما در تقابل بین حق و باطل و قرار گرفتن جریان و گروهی در برابر نظام نمی ‌توانیم بی ‌تفاوت باشیم.»

او، در گفتگو با خبرگزاری فارس، به صراحت گفته است که «مواضع رسمی و اصول اصلی سپاه پاسداران را دو نفر تبیین» می کنند: «فرمانده کل و نماینده ولی فقیه در سپاه.»

آخوند علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با یادآوری در پیش بودن انتخابات، ادعا کرده است: «یکی از موضوعاتی که ضد انقلاب و دشمن سعی می کند مردم را بر روی آن حساس بکند، بحث ورود سپاه است.» او، در پاسخ به این سئوال که سپاه تا کجا می تواند وارد مسائل سیاسی بشود و این مرزی که جلوی سپاه را می گیرد، کجاست، ادعا کرده است: «برای پاسخ به این سئوال باید قدری موضوع را تبیین کنیم. اولین مساله دانش سیاسی است، قطعا هیچ کس مخالف نیست که پاسداران از دانش سیاسی بالایی برخوردار باشند. دوم بینش سیاسی است که نمی ‌توان پذیرفت یک پاسداری که حافظ انقلاب است بینش سیاسی قوی ‌ای نداشته باشد.»

او، ادامه می دهد: «شناسایی و شناساندن این دسته‌ بندی ‌ها و جریانات برای پاسداران، زمینه گرایش سیاسی صحیح را فراهم می کند. لذا یکی از کارهایی که ما در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انجام دادیم، شناسایی ۱۵ جریان و تشکل سیاسی مطرح بود که هفت کتاب نیز در این خصوص چاپ شده است.»

سعیدی، افزود: «بر همین اساس، با تکیه بر اساسنامه و مرامنامه احزاب و دبیران و شورای مرکزی آن ها، ۱۵ جریان را مورد کنکاش قرار دادیم که از جمله آن ها جامعه روحانیت،‌ مجمع روحانیون، حزب موتلفه، حزب کارگزاران، سازمان مجاهدین خلق و حزب مشارکت است که در ۷ نسخه کتاب در حدود هر کدام ۴۰۰ صفحه چاپ شده تا بتوانیم مواضع، عملکرد و رفتار یک حزب را در طول ۵۰ سال اخیر به پاسداران و بسیجیان بشناسانیم.»

او، با استفاده از واژه «جنگ»، تاکید کرد: «اگر ما جنگ را به سه قسمت سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم کنیم، امروز انقلاب اسلامی در هر سه زمینه تهدید می ‌شود و سپاه باید در این سه عرصه حضور پیدا کرده و بداند که جایگاهش در در مقابله با جنگ نرم کجاست و چگونه و با چه شعار و چه هدفی باید وارد آن شود.»

سعیدی، مجله «پیام انقلاب» و «سایت سپاه نیوز» را تریبون مکتوب و مرجع رسمی انتشار اخبار و مواضع سپاه عنوان کرد و گفت: «نماینده ولی فقیه و فرمانده کل سپاه باید برای هدایت مخاطب، در مواقع مختلف نسبت به جریان های سیاسی موضع ‌گیری کنند.»

سعیدی، با بیان این که مرز «دخالت تکلیفی» و «دخالت ممنوعه» مشخص و روشن است، افزود: «در مساله ای مثل فتنه ۸۸ پاسداران بر اساس ماموریت قانونی خود در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن وظیفه ایستادگی در برابر فتنه را دارد و این ایستادگی باید هم قبل از فتنه، هم حین آن و هم بعد از آن باید باشد… ارتش حافظ مرزها و استقلال کشور است،‌ اما سپاه و بسیج باید حافظ و پاسدار انقلاب اسلامی باشد. انقلاب یک موجود زنده و در حال حرکت است و همین حرکت، متغیرهایی نیز دارد.»

از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۳، فرمانده نیروی انتظامی گفت: «آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات میان مسئولان امنیتی وجود دارد و براساس رصدها هیچ اتفاقی در انتخابات رخ نخواهد داد.»

سردار اسماعیل احمدی مقدم، در حاشیه مراسم چهلمین روز مرگ آیت الله آقا تهرانی در خصوص بحث های برگزاری انتخابات آزاد، گفت: «دشمن همیشه در حال تلاش برای القاء آزاد نبودن انتخابات است تا اعلام کند رای مردم در انتخابات بی اثر بوده و حضورشان در انتخابات تاثیری ندارد. آن ها در تلاش هستند تا حضور مردم را کم رنگ جلوه دهند.»

او، به وظیفه نیروی انتظامی اشاره کرد و ادعا نمود: «نیروی انتظامی شرایط را در ایام انتخابات رصد می کند تا از اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. آمادگی های لازم میان مسئولان امنیتی وجود دارد و براساس رصدها هیچ اتفاقی در انتخابات رخ نخواهد داد.»

مهدی طائب، از چهره‌ های «مبارزه با جنگ نرم»، گفته است «سوریه، استان سی و پنجم ایران است و دفاع از آن در مقابل حمله کشورهای دیگر، بر استان خوزستان هم «اولویت» دارد.

این رییس «قرارگاه راهبردی عمار» که از نهادهای تازه‌ تاسیس حکومت اسلامی برای «مقابله با جنگ نرم» است، روز پنج شنبه ۲۶ بهمن‌ ماه در جمع گروهی از دانش جویان عضو بسیج گفته است: «سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم.»

به گزارش خبرگزاری دانش جو، ارگان خبری بسیج دانش جویی، مهدی طائب در توضیح اهمیت سوریه برای ایران گفته است: «اگر سوریه را نگه داریم می ‌توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی ‌توانیم نگه داریم.»

ایران و سوریه متحد استراتژیک یکدیگر هستند و در دو سال گذشته و با بالاگرفتن اعتراض‌ ها و جنگ داخلی در سوریه، حکومت اسلامی همواره از حاکمیت سوریه دفاع کرده است و فراتر از آن، معترضان سوری، حکومت اسلامی را متهم می ‌کنند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و هم چنین حزب الله لبنان، مستقیما در سرکوب ‌و کشتار مردم معترض سوریه نقش دارند.

به گزارش منابع سازمان ملل، درگیری‌ های سوریه تاکنون ۷۰ هزار کشته برجای گذاشته است. قرارگاه عمار، یکی از ارگان هایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای «مقابله با جنگ نرم» شکل گرفت. این ارگان را گروهی از چهره‌ های هوادار خامنه ‌ای شکل دادند که هم از منتقدان سرسخت اصلاح‌ طلبان هستند و هم «جریان انحرافی» هستند.

مهدی طائب در این سخنان خود، هم چنین بر ضرورت وجود نیروهای بسیجی برای مدیریت جنگ شهری تاکید کرده و درباره سوریه گفته است: «این کشور ارتش داشت اما امکان اداره جنگ در داخل شهرهای سوریه را نداشت. به همین دلیل حکومت ایران پیشنهاد کرد که برای اداره جنگ شهری بسیج تشکیل دهید.» به گفته این رییس قرارگاه عمار، «بسیج سوریه با ۶۰ هزار حزب ‌اللهی تشکیل شد و باعث شد جنگ را در کف خیابان‌ ها از ارتش تحویل بگیرد.»

مهدی طائب، برادر حسین طائب است که معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج ایران بوده است. او، در مهرماه ۸۸ جای خود را به محمدرضا نقدی داد.

این اظهارات طائب در حالی منتشر شده است که هم زمان سپاه پاسداران، تایید کرده است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران که «مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان» بوده، در خاک سوریه ترور شده است. خبرگزاری ایسنا، در این زمینه از قول رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش داده که «شاطری در مسیر دمشق به بیروت» کشته شده است. همین وقایع و اظهارنظرها به سادگی نشان می دهند که حکومت اسلامی ایران، نقش تعیین کننده در بقای حکومت سوریه و سرکوب و کشتار مردم این کشور ایفا می کند.

خبرگزاری های ایران روز پنج شنبه، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۱، گزارش دادند که پیکر حسن شاطری، رییس ستاد بازسازی ایران در لبنان امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده  خامنه ای در این نیرو و فرمانده نیروی قدس در تهران تشییع شده است. شاطری که در لبنان با نام «حسام خوشنویس» فعالیت می‌ کرد از فرماندهان سپاه پاسداران بوده است که سابقه حضور در نیروی قدس سپاه را نیز داشته است.

خبرگزاری فارس، ارگان نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشته که شاطری روز سه شنبه به دست افرادی که آن ها را «مزدوران رژیم صهیونیستی» خوانده، ترور شده است ولی به محل کشته شدن او اشاره ای نکرده است. این در حالی است که برخی خبرگزاری‌ ها و سایت های نزدیک به اصول گرایان از ترور وی در سوریه خبر داده‌ اند.

خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، در این زمینه از قول رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش داده که «شاطری در مسیر دمشق به بیروت» کشته شده است. این در حالی است که سایت «بلاغ» گفته است: «سردار حسن شاطری به همراه دو نفر از همراهانش در شهر «حلب» سوریه با کمین تروریست ها مواجه شدند که از این میان تنها سردار شاطری به شهادت رسید.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز از قول یک فرمانده «نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه» نوشته است که حسن شاطری در نزدیکی مرز با لبنان و در شهر «زبدانی» هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. روزنامه السفیر، چاپ بیروت، در گزارشی نوشته که فرمانده یاد شده برای «بررسی طرح های بازرسی شهر حلب به سوریه رفته بود.»

شهر حلب در یک سال گذشته صحنه نبردهای شدیدی میان مخالفان بشار اسد و ارتش دولتی سوریه بوده است. این شهر در حال حال حاضر به ویرانه ‌ای تبدیل شده است.

طائب، در بخشی از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ نیز اشاره کرده و گفته است در شرایط فعلی فضای ایران آرام است چون هنوز نامزد جریان اصول گرا مشخص نشده است. او، در انتقاد از محمود احمدی‌ نژاد، گفته است: «چوبی که در انتخابات گذشته خوردیم این بود که احمدی‌ نژاد تیم‌ گرا نبود، اگر با تیم دولت نهم می ‌ماند هم خودش اسطوره بود و هم سختی ‌هایی که در تحریم‌ ها کشیدیم این قدر زیاد نمی‌ بود.»

طائب، درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش‌ بینی کرده است که: «گزینه اصلی اصلاح‌ طلبان نجفی، عارف و اسحاق جهانگیری است که البته هنوز هم بر سر آن ها به نتیجه‌ ای نرسیده‌ اند. چرا که موسوی خوئینی ‌ها می ‌گوید در انتخابات شرکت نکنید اما خاتمی می‌ گوید شرکت کنیم و استدلالش این است که اگر در این انتخابات نیاییم برای همیشه حذف می ‌شویم.»

۱۷ دی ماه امسال معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران در جریان دیدار با لباس شخصی های وابسته به نهادهای نظامی تحت عنوان «انصار حزب الله»، اعلام کرد: «از الان مسئولیت داریم تا سران فتنه و منحرفین را کنترل کنیم؛ امسال فتنه و مشکلات ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسیج و مجموعه نیروهای مسلح در این زمینه کار می ‌کنند و مقام معظم رهبری نیز همین انتظار را از ما دارند.»

سرتیپ پاسدار محمدعلی آسودی، هم چنین با اشاره به «تشکیل قرارگاه هایی» در استان های مختلف کشور اضافه کرد که «قرارگاهی به این عنوان وجود دارد که سپاه و بسیج در استان های مختلف در این زمینه کار می کنند، اگر چه هجمه دشمن و ماهواره ‌ها سنگین است، اما اگر ما کار نمی کردیم به مراتب وضعیت بدتر می شد؛ ما باید برای پیشگیری بیش تر کار کنیم، زیرا معمولا در مقابله بهتر عمل می کنیم، اما در پیشگیری باید توجه بیش تری داشته باشیم.»

معاون تبلیغات سپاه پاسداران، هم چنین ادعا کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری «ما هم با گروه منحرف و هم با فتنه ‌گران مواجهیم و همین دو گروهی که می بینیم گاهی برای هم شاخ و شانه می کشند به هم رسیده و دست به دست هم می دهند و ائتلاف می ‌کنند.»

در روزهای اخیر نیز سایر ارگان ها و مراکز نیز از تشکیل قرارگاه ها و مراکز خاص امنیتی برای کنترل انتخابات و بررسی امنیتی آن خبر داده اند. از جمله فرمانده نیروی انتظامی کشور روز ۲۵ بهمن ماه، گفت: «نیروی انتظامی شرایط را در ایام انتخابات رصد می کند تا از اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. آمادگی های لازم میان مسئولان امنیتی وجود دارد و براساس رصدها هیچ اتفاقی در انتخابات رخ نخواهد داد.»

او، با اعلام خبر تشکیل «قرارگاه انتخابات» به همین منظورافزود: «هنوز وارد شدن به این موضوع زود است اما این قرارگاه در حال شکل گیری است و جلساتی نیز در این باره تشکیل شده است.»

هم چنین اعضای مجلس شورای اسلامی نیز کمیته ای تحت عنوان «کمیته امنیت مجلس» برای «برآورد اطلاعاتی امنیتی انتخابات ۹۲» تشکیل داده اند. در این رابطه سیدحسین نقوی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که عضویت این کمیته را نیز برعهده دارد تاکید کرد که: «اعضای کمیسیون با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال ۹۲، تهیه برآورد امنیتی-اطلاعاتی انتخابات ۹۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و بنابراین مقرر شد که کمیته امنیت کمیسیون با برآورد مستمر امنیتی-اطلاعاتی انتخابات سال ۹۲، مرتبا به اعضای کمیسیون گزارش دهد تا اقدامات نظارتی لازم برای تامین امنیت و مقابله با توطئه ها و فتنه های احتمالی از سوی کمیسیون انجام پذیرد.»

بیش تر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، از فرماندهان سابق سپاه و مقامات ارشد ارگان ها نظامی و بسیجی و امنیتی هستند که در انتخابات دور گذشته به مجلس راه یافته اند.

در چنین روندی، رابطه میان دولت ایران و سایر ارگان های حکومتی در ماه‌ های اخیر پر تنش بوده است. احمدی ‌نژاد، بر سر اجرای مرحله دوم طرح هدف مندکردن یارانه‌ ها، مسئولیت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و میزان تاثیر تحریم‌ های آمریکا و اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران با مجلس اختلاف نظر جدی دارد.

هنگامی که در روز سوم فوریه مجلس شورای اسلامی یکی از وزرای احمدی نژاد را از کار برکنار کرد احمدی نژاد، از رییس مجلس پرسید: «بگم بگم» که علی لاریجانی، رییس مجلس، به او پاسخ داد «بگو».

سپس احمدی نژاد نواری را پخش کرد که مربوط به دست داشتن برادر علی لاریجانی (فاضل لاریجانی) در فساد اقتصادی و ساخت و باخت با مرتضوی بوده است. سراسر این صحنه از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. برخی تحلیل گران این حرکت احمدی نژاد در مجلس را تنها به عنوان ضرب شست ارزیابی کرده اند.

او، هم چنین پس از حبس علی اکبر جوانفکر، مشاور خود، خواست از زندان اوین بازدید کند که با مخالفت قوه قضائیه روبرو شد و به نامه نگاری هایی با لحن تند احمدی نژاد و لاریجانی رییس قوه قضائیه علیه هم منجر شد.

خامنه ای، پس از این نامه‌ نگاری‌ ها و انعکاس آن در رسانه ها، در هشداری به سران قوای حکومت اسلامی، علنی کردن اختلافات را «خیانت به کشور» نامید. با این حال، هم چنان اختلاف نظرهای جدی در میان روسای قوای مقننه، قضائیه و مجریه ادامه یافت و سرانجام به رودررویی مستقیم لاریجانی و احمدی نژاد منجر گردید.

احمدی‌ نژاد و نزدیکانش به دفعات متهم شده ‌اند که «جریانی انحرافی»، با محوریت اسفندیار رحیم مشایی تشکیل داده ‌اند و قصد دارند با ایجاد ناآرامی در مقطع انتخابات ریاست ‌جمهوری ۹۲، هم چنان خود را در قدرت نگاه دارند.

اما واقعیت این است که رفتارهای عجیب و غریب احمدی‌ نژاد را نمی توان مستقل از سیاست های خامنه ‌ای مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، خامنه‌ ای و احمدی ‌نژاد، سیاست های متقابل آن چنانی ندارند. اساس بحث بر سر این است که خامنه ای، دوست ندارد کسی اوامر او را نقض کند. احمدی نژاد چند امر او را نقض کرده است از جمله انتصاب رحیم مشایی به پست معاونت ریاست جمهوری که توصیه کرده بود این کار را نکند و یا برکناری وزیر اطلاعات و برگرداندن او به توسط خامنه ای و خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد. همه این وقایع، بیش از پیش به رسواتر شدن کلیت حکومت اسلامی خاتمه یافته است.

خامنه ‌ای در هشت سال گذشته، دست احمدی نژاد را تا حدودی باز گذاشت بود تا در مقابل منتقدان به خصوص رفسنجانی و اصلاح ‌طلبان بایستد. اکنون تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده است و رهبر باید گزینه دیگری را در انتخابات چند ماه آینده طراحی و انتصاب کند. بنابراین، گزینه احمدی نژاد، مشایی است در حالی که هم رهبر و هم بخش زیادی از سپاه و اصول گرایان با این گزینه احمدی نژاد سخت مخالفند.

وقتی خامنه‌ ای روز ۱۳ آبان سال جاری با لحن تندی از «مسئولان جمهوری اسلامی» خواست کار خودشان را بکنند در عین حال تاکید کرد که هرکس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کند قطعا خیانت کرده است! اکنون و با وقایع اخیر که در بالا به آن ها اشاره کردیم، به سادگی می بنیم که حرف رهبر نیز چندان خریدار ندارد.

در حقیقت جنگ قدرت چیزی نیست که با نامه نگاری، بخشنامه و توصیه های اخلاقی پایان پذیرد. چرا که پس از این موضع گیری و توصیه خامنه ای، تنش ها میان سران قوه مقننه و قوه اجرائیه و قضائیه ادامه یافت. نامه هایی که سران قوا در حکومت اسلامی برای هم نوشتند باز هم خامنه‌ ای وارد ماجرا شد و هم چون همیشه از همه خواست کارشان را بکنند و با هم دعوا نکنند.

در میان این تهدیدها، هم اکنون تا حدودی دعواهای پشت پرده حاکمیت، به خصوص پس از رودرویی احمدی نژاد و لاریجانی در مجلس به رسانه ها نیز کشیده شده با عکس العمل سران حکومت مواجه شده است. برای مثال، رفسنجانی گفته است: «علنی شدن اختلافات نگران ‌کننده است.»

روزنامه آفرینش، چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، نوشت: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای هیات رییسه و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانش جویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی، علنی شدن اختلاف مسئولان و اصرار تعمدی برخی بر ایجاد تفرقه را نگران کننده خواند و با تاکید بر لزوم هوشیاری شخصیت ها، گروه ها و مسئولان کشور در این مورد گفت: «انعکاس اختلافات در انظار عمومی و تریبون های باز برای داخل و خارج چه توجیه و منطقی می ‌تواند داشته باشد؟» او، افزود: «خوشحالی دشمنان خارجی نظام و معاندین انقلاب اسلامی از اختلافات و درگیری های داخلی، دل دوستداران انقلاب و وفاداران نظام اسلامی را به درد می آورد و از سوی دیگر بدخواهان و قدرت های استکباری را در اراده‌ شان برای تحمیل سختی ‌ها و تحریم‌ ها مصمم‌ تر خواهد کرد…»

آیت الله مهدوی ‌کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این که «پیروی از دستورات مقام معظم رهبری در کنار گذاشتن اختلافات واجب است»، گفت که «وحدت از ضروری ترین مسئولیت های کارگزاران نظام است.» او، تاکید کرد: «نباید از رهبری پیشی بگیریم»، «هر چه ایشان مصلحت می ‌دانند باید ما هم تبعیت کنیم.»

رسانه های حکومتی روز یک شنبه، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۱، سخنان خامنه ای را همان طور که وعده کرده بود؛ پیرامون «بد اخلاقی» های اخیر سخنان مهمی را ایراد کند؛ در سطح وسیعی منتشر کردند.

در جلسه استیضاح وزیر کار، احمدی ‌نژاد فیلمی از ملاقات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه پخش کرد که در آن، لاریجانی تلویحا می‌ گفت می ‌تواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند.

خامنه ای گفت: «این رفتار رییس ‌جمهور باعث بر هم خوردن «آرامش و امنیت روانی و اخلاقی» جامعه شده است. او، هم چنین از عملکرد نمایندگان و رییس مجلس نیز انتقاد کرده و گفته استیضاح یک وزیر، چند ماه مانده به پایان کار دولت، کاری بی ‌فایده بوده است.

خامنه‌ای، در این مورد گفت: «در داخل مجلس هم کسانی حرف‌ های نامناسب بر زبان آوردند» و «دفاع رییس محترم مجلس هم قدری زیاده ‌روی بود.»

او، با اشاره به وضعیت اقتصادی و مشکلات دیپلماتیک ایران از مسئولان ارشد خواسته همکاری شان با هم را افزایش دهند. خامنه ای، با اظهار این که «گله امروز من از برخی سران و مسئولان موجب نشود عده ‌ای راه بیفتند و علیه این و آن شعار دهند» از حمله هفته گذشته به رییس مجلس در قم نیز انتقاد کرده و آن را به ضرر کشور و خلاف شرع دانسته است.

خامنه ای، در مرداد ماه سال گذشته نیز هیئتی را به نام «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» تشکیل داده بود و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضائیه را به ریاست آن گمارده بود. اما این هیئت نتوانست اختلافات را حل و یا روابط قوای سه گانه را تنظیم کند.

علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به انتقادات خامنه ای از تقابل اخیر سران سه قوه حکومت، گفت که از طرف خود و نمایندگان مجلس عذرخواهی می‌ کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا»، علی لاریجانی در نشست روز یک شنبه، ۲۹ بهمن، مجلس گفت: «تذکرات مشفقانه رهبر معظم انقلاب به قوای سه ‌گانه، خیرخواهانه، دلپذیر و به ‌جا بود.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم در نامه‌ ای جداگانه اعلام کرد که از توصیه ‌های رهبر ایران پیروی می ‌کند.

روزنامه مردسالاری، در سرمقاله خود نوشته است: «… اگر هفت سال ۵۱۱ میلیارد دلار نفت می ‌فروشد، وضع مردمش این نباشد. شان و منزلت کشور و مسند خود را که به انتخاب مردم احراز کرده، دچار انحطاط نکند. به جای دفاع از قابلیت‌ های وزیر خود، فیلم و نوار به صحن مجلس نیاورد. اگر خطا کار را می ‌شناسد، ولو از منسوبانش باشد به مقامات ذیصلاح معرفی کند و کابینه ‌اش را«خط قرمز» نداند. قانون را به ریشخند نگیرد و فراتر از قانون نباشد و تفسیر به رای نکند.

در چنین فضایی، احمدی نژاد و طرفدارنش در تلاشند اسفندیار رحیم مشایی، پس از پایان دوره ریاست جمهوریش پست او را بگیرد تا قدرت اجرایی کشور، هم چنان در دست آن ها باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسفندیار رحیم‌ مشایی رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظرها و نقل قول هایی که از وی درباره حضور در انتخابات مطرح می ‌شود، گفت: «آیا بحث انتخابات موضوعیتی دارد که من درباره آن صحبت کنم.» او، درباره این که آیا مطرح شدن شعار «زنده‌ باد بهار» باز کردن بحث انتخابات توسط رییس ‌جمهور است یا خیر افزود: «اصلا بحث تبلیغات انتخاباتی چه چیزی هست؟» او، درباره این که منظور رییس‌ جمهور از بحث «زنده باد بهار» چه بود؟ گفت: «منظور رییس ‌جمهور از زنده‌ باد بهار امام زمان (عج) است. همان گونه که در مورد ایشان آمده است السلام‌عیلک یا ربیع‌الانام.»

یک روز پس از انتقاد آیت الله علی خامنه ای، از رویارویی روسای قوه مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، محمود احمدی نژاد روز یک شنبه ۲۹ بهمن ماه، در نامه ای به او تصریح کرده است که دولت دهم «کوچک ترین قدمی» برخلاف مصالح کشور بر نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، گفته است: «اینجانب و همکارانم در دولت تا آخرین لحظات مسئولیت دل بسته به ارزش های انقلاب اسلامی کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواهیم بود و اطمینان می دهم که همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت، در مسیر اعتلای کشور و رفع مشکلات کشور خواهد بود و کوچک ترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهیم داشت.» احمدی نژاد، در نامه خود به رهبر ایران هیچ اشاره ای به رویدادها در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا موضع خود در قبال انتقادهای آیت الله خامنه ای نکرده است. محمود احمدی نژاد، در ادامه نامه خود به خامنه ای، گفته است: «دلبستگی و ارادت اینجانب و اعضای محترم دولت به جنابعالی همیشگی است.»

در واقع دعوای احمدی نژاد و لاریجانی، در حال حاضر بر سر انتخابات است که کدام یک مهندسی آن را عهده دار شوند. از سوی دیگر، عسکر اولادی، خاتمی و رفسنجانی هر کدام با سیاست ها و شیوه های خود، تلاش می کنند شرایط را به نفع خود رقم بزنند.

تازه ترین کشمکش احمدی نژاد و سپاه، بر سر انتخابات نظام پزشکی پیش آمده است. برادران قاچاقچی محمود احمدی‌ نژاد، در همه عرصه ها حتی در انتخابات نظام پزشکی که ظاهرا یک نهاد صنفی است و با بهداشت و درمان مردم سر و کار دارد دخالت می کنند. احمدی‌ نژاد، در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد انتخابات نظام پزشکی و این که آیا شما با توجه به اعتراضات قبلی‌ تان این انتخابات را ابطال خواهید کرد یا نه؟ اظهارداشت: من فکر می ‌کنم که همه چیز در کشور باید براساس قانون باشد و اگر افرادی بخواهند از قانون عبور کنند، کارشان اعتباری ندارد و اگر دستگاه‌ ها و یا نهادهایی هم بخواهند در مسائل قانونی فراقانونی عمل کنند، درست نیست و این اعتباری ندارد. او، افزود: … نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند….»

به گزارش آفتاب، بعد از این اظهارات احمدی نژاد، سردار رمضان شریف، سخن گوی سپاه، گفت: اقدام اطلاعات سپاه کاملا قانونی بوده و در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است. به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به برخی اظهار نظرها در زمینه دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است. او، افزود: قرائن و مستندات موجود نشان می ‌دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص رد صلاحیت شدگان پاسخ همه آن ها «منفی» بوده است.

هم چنین رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفت: نتایج انتخابات نظام پزشکی در ۱۸۶ شهر از جمله تهران تایید شد؛ سخنان رییس‌ جمهور درباره این انتخابات نیز جایگاه قانونی ندارد و پاسخ به وی وقت تلف کردن است. به علاوه این که موضع گیری برخی کاندیداها که در واقع بازار گرم کن انتخابات به حساب می آیند حکومت اسلامی را در سطح منطقه دچار بحران های جدید کرده است. برای مثال، اخیرا یکی از کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران، حرف های مضحک و خنده دار زده است.

آیت الله سیدمحمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران که به تازگی از کاندیداتوری اش در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داده و از برنامه هایش برای آینده ایران سخن گفته، به جامعه قول داده است اگر او به مقام ریاست جمهوری برسد جمهوری های آذربایجان، تاجیکستان و ارمنستان به ایران ملحق خواهد کرد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان، به صورت رسمی با صدور بیانیه ای اعتراض خود را به اظهارات این شخص ابراز داشته و آن را محکوم کرده است. اما جمهوری آذربایجان و ارمنستان، هیچ عکس العملی نسبت به اظهارات این آیت الله از خود نشان نداه اند.

در چنین شرایطی، سایت خبری مشرق نوشت: «در همین زمینه خبرگزاری اینترفکس روسیه نیز در تماسی با وزارت خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان واکنش رسمی این کشور‌ها به سخنان آیت الله خرازی را جویا شده است.»

یک مقام وزارت خارجه ارمنستان به این خبرگزاری گفته است که سخنان آیت الله خرازی را جدی نمی‌ گیرد و امیدوار است که روند انتخابات، وی را جدی ‌‌تر کند. عبدالله اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان نیز در پاسخ به خبرگزاری اینترفکس روسیه، گفته است که «دولت باکو قصد ندارد در مقابل چنین اظهارات نامعقولی موضع بگیرد.»

خرازی، هم چنین در جلسه دیگری در خصوص روزنامه حزب الله بیان داشته که تیراژ این روزنامه به زودی به ۵/۲ میلیون نسخه در روز می رسد و در برنامه بعدی تیراژ حزب الله به ۵ میلیون نسخه در روز خواهد رسید. او، هم چنین گفته است حزب الله می خواهد باشگاه منچستر انگلستان را بخرد؟! «روزنامه حزب الله»، ارگان رسمی حزب الله ایران است.

از سوی دیگر، پیش از انتخابات خرداد ماه سال آینده شروع به افزایش سانسور اینترنتی کرده است. در روزهای اخیر، فهرست بلندی از فعالیت های ممنوعه اینترنتی اعلام شده است، از جمله خبرگزاری های حکومتی فارس و ایسنا، گزارش داده‌ اند ارجاع به فیس بوک، توییتر و دیگر وب‌ سایت ‌های ممنوع در ایران، یا حتی تبلیغ سایت های ممنوع نیز جرم اعلام شده است.

حکومت اسلامی، در حال حاضر یکی از سخت ‌ترین سانسورهای اینترنتی را اعمال می‌ کند و دسترسی به ده‌ ها هزار وب سایت غیراخلاقی یا تهدیدکننده امنیت ملی از جمله وب سایت های خبری و شبکه های اجتماعی را قطع کرده است. با اجرای ممنوعیت جدید، فشار بیش تری به وب نویس ها و یا شبکه‌ های اجتماعی تحمیل خواهد شد.

عبدالصمد خرمشاهی، رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه روز ۱۱ فوریه به فارس گفت، گروهش فهرست جدیدی از جرایم اینترنتی را در جلسه ۶ فوریه که افراد زیادی از جمله دادستان کشور و دو نماینده مجلس در آن حضور داشتند تهیه کرده است.

خبرگزاری «ایسنا» گزارش داد بند جدیدی به ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری اضافه شده است. ایسنا می نویسد: «قبلا بسیاری از وب سایت‌ های کشور از جمله سایت‌ ها و خبرگزاری‌ های دولتی، لینک‌ هایی به فیس بوک و توییتر داشتند. حالا با افزوده شدن این بند به فهرست مصادیق مجرمانه، وب سایت ‌ها باید این لینک‌ها را پاک کنند.» فارس تایید کرد که وب سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که قانون جدید را زیر پا بگذارند مسئول شناخته خواهند شد.

بسیاری از فعالان و وبلاگ ‌نویسان در سال‌ های اخیر به خاطر فعالیت اینترنتی از جمله یادداشت‌ های فیس بوکی دستگیر شده‌ اند. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ستار بهشتی وبلاگ‌ نویس پس از بازداشت توسط پلیس سایبری در زندان کشته شد. پس از موج اخیر دستگیری های روزنامه نگاران، مجلس شورای اسلامی قوانین سخت تری را در جهت تشدید سانسور به تصویب رسانده است.

ایران، به معنای واقعی زندان بزرگی برای اکثریت شهروندان این کشور است که نمانیدگان خدا بر آن حاکمیت دارند. مسئولان قضایی می گویند در سه سال گذشته آمار پرونده های قضایی دو برابر شده به نحوی که اکنون ۱۶۰ میلیون پرونده مختومه در بایگانی دادگستری ها خاک می خورد و تاکنون ۸۰ میلیون پرونده مختومه هم خمیر شده است.

اواخر سال ۸۹، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان های کشوراعلام کرد آمار زندانیان کشور ۲۲۰ هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال ۸۸ افزایش ۵۵ هزار نفری داشته است. یعنی در سال های ۸۸ تا اواخر ۸۹ روزانه ۱۰۰ نفر وارد زندان شده اند.

در سال جاری هم غلامرضا سعیدی قائم مقام وزیردادگستری، اعلام کرد تعداد زندانیان کشور ۲۵۰ هزار نفر است. یعنی بیش از ۳۰ هزار زندانی در مدت یک سال و نیم گذشته تاکنون به تعداد زندانیان افزوده شده است. به این ترتیب، می توان گفت که در این مدت روزانه ۸۰ نفر وارد زندان شده اند.

به گزارش خبرنگار حکومتی مهر، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، بر اساس اعلام مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه جرائم ضرب و جرح، ایحاد صدمه، توهین، نگهداری از مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بی محل و حمل مواد مخدر رتبه های یک تا دهم جرائم نخست کشور را تشکیل می دهند. که این نشان می دهد بیش تر پرونده های قوه قضائیه مربوط به ضرب و جرح و توهین و مواد مخدر است.

حجت الاسلام رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پرونده های قدیمی و غیرقابل استناد و استفاده در بایگانی قوه قضائیه تبدیل به خمیر می شود گفت: «… اکنون ۱۶۰ میلیون پرونده بایگانی در قوه قضائیه موجود است که حدود ۸۰ میلیون از این پرونده ها به دلیل غیرمهم بودن اطلاعات آن برداشته شده و خمیر شده است. البته خمیر شدن پرونده های مرتبط با ارثیه ها هم در دستور کار قرار دارد.»

در جمع بندی می توان تاکید کرد که جنگ قدرت در بالای سطوح حکومت اسلامی، بحران اقتصادی، فشار تحریم های بین المللی و قدرت های جهانی، تحولات خاورمیانه، به ویژه موقعیت شکننده و متزلزل حکومت سوریه، منزوی شدن حزب الله در لبنان و مخالفت شیخ نشین های حوزه خلیج فارس با حکومت اسلامی، کشمکش با جمهوری آذربایجان و حکومت ترکیه، مساله لبنان و سوریه، به ویژه اوج گیری نارضایتی کارگران و مردم محروم در اثر بی کارسازی ها، بی کاری وسیع و گسترده، گرانی و تورم کمرشکن و روزافزون، همه و همه موقعیت حکومت اسلامی را بیش از پیش وخیم تر و شکننده تر کرده است به طوری که حتی بازگشت به دوران چند سال پیش نیز برای این حکومت بسیار مشکل و غیرممکن شده است.

به این ترتیب، برای اکثریت مردم ایران، مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده برای اکثریت مردم جامعه مان اهمیت چندانی ندارد. از این رو، برایشان مهم نیست که کاندیدای کدام جناح وارد کاخ ریاست جمهوری شود. چرا که اولا در این بیست و چهار سال گذشته، این نوع نمایش انتخابات، همواره در جریان بوده است و مساله تازه ای نیست؛ دوما در این بیش از سه دهه، مردم شاهد عملکردهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و دیپلماتیک همه جناح ها و سران و مقامات این حکومت بوده اند و هیچ خیری هم از هیچ کدام شان ندیده اند جز تشدید سانسور و سرکوب، اختناق و ترور، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت اقتصادی و… به همین دلیل، امروز اکثریت مردم ایران به دنبال آن راه کارهایی هستند که چگونه از شر کلیت این حکومت نجات یابند!

جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ – یکم مارس ۲۰۱۳

ادامه دارد …..

——————————————————-
بخش یکم مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/1391/10/01/20313
بخش دوم مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/1391/10/04/20440
بخش سوم مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/1391/10/19/20691
بخش چهارم مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/1391/11/05/20974
بخش پنجم مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/1391/11/18/21204

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.