دادگاه سعید مرتضوی و سایر متهمان پرونده جنایت کهریزک غیرعلنی شد

 

ایلنا:
قضات دادگاه کیفری اعلام کردند جلسه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. این پرونده به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور ۴ قاضی مستشار در مجتمع امام خمینی دادگستری با حضور متهمان پرونده رسیدگی خواهد شد. در این جلسه قاضی رضا نجفی به عنوان نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع می کند.

سعید مرتضوی، ۵ قاضی دادگاه به همراه اولیای دم و وکلای دو طرف پرونده وارد سالن شدند تا جلسه محاکمه بدون حضور اصحاب رسانه آغاز شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.