“معاونت در قتل” به عنوان سومین اتهام سعید مرتضوی ابلاغ شد

سعید مرتضوی غیر از دو اتهام قبلی به جرم معاونت در قتل روز سه شنبه محاکمه می شود. ….

به گزارش مهر، یک منبع آگاه اعلام کرد: سعید مرتضوی به دلیل بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع در پرونده مطرح شده علیه وی متهم شناخته شده که در متن کیفرخواست دادستانی هم این دو اتهام است.

وی افزود: غیر از این دو اتهام در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری شعبه ۷۶ کیفری استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل متهم شناخته و تعداد اتهامات مرتضوی به سه اتهام رسید و همگی در کیفرخواست لحاظ شده و در تاریخ اول اسفند ماه سال جاری به وی ابلاغ شده است. این در حالی است که روز سه شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی علنی برگزار می شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.