جمعیت ایران از مرز ۷۷ میلیون نفر گذشت

(دنباله…)

هجوم ارتش آزاد سوریه به ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در مرکز دمشق

(دنباله…)

بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید در ارتباط با روز زبان مادری

(دنباله…)

تقی روزبه: بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟

خامنه ای وضعیت کشور را درسال ۸۸ به میدانی غبارآلود و زایل کننده بصیرت تشبیه کرده بود. هم او در نشست اخیرو  درونی سه قوه  وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را چنین توصیف کرده است: هم چون حرکت یک تریلی ( و یا کامیون ) در جاده ای یخ بندان ، مه آلود و طوفانی که نه می تواند ترمزبکند  و نه سبقت بگیرد! …. (دنباله…)