محمد قراگوزلو: دستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد؟

فهم این نکته که در این نبرد طبقاتی، هر فرد و گروهی سنگ منافع طبقاتی و سازمانی خود را به سینه می­زند، چندان دشوار نیست. رفتار، مواضع و روی­کرد اصلاح­طلبانه­ی مدیران و کارگزاران خانه کارگر در همین راستا تعریف می­شود و از یک منظر تاریخی تداعی­ کننده­ ی روی­کرد اصلاح­ طلبانه­ ی غازان­خان و الجاتیو است …. (دنباله…)

“یحیی آل‌اسحاق” کاندیدای نهایی موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری شد

(دنباله…)

محمد سیف‌زاده، به شش سال حبس محکوم شد

محمد سیف‌زاده وکیل حقوق بشری توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد …. (دنباله…)

گروه پژوهش کارگری: سندیکای کارگری، شورای کارگری نیست و انقلاب درذهن صورت نمی گیرد

سندیکای مستقل کارگران به هیچوجه تابع نحوه حکومت در جوامع سرمایه داری چه مبتنی بر دیکتاتوری و چه مبتنی بر دموکراسی غربی نبوده و همواره بدلیل تضاد طبقاتی به توسط کارگران آگاه ساخته می شود. …. (دنباله…)