رفعت زین الدین: هشدار به سران جمهوری اسلامی

اکنون بر همگان آشکار است که ادامهٔ غنی سازی هسته‌ای بر ضد منافع ملی است، تا حدی که آینده‌ای نامعلوم و یا  مشابه کره شمالی را برای ایرانیان متصور ساخته است. ….

رفعت زین الدین:
پس از سالها اختلاف هسته‌ای، منافع ملی ایران بیشتر از هر زمان مورد تهدید است. در سال گذشته، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: “این روسیاه‌ها خیال می کنند ما امروز در شرایط شِعب ابى‌طالبیم. اینجور نیست. ما امروز در شرایط شِعب ابى‌طالب نیستیم؛ ما در شرایط بدر و خیبریم. ما در شرایطى هستیم که ملت ما نشانه‌هاى پیروزى را به چشم دیده است و به آن نزدیک شده است.”
اما پس از گذشت کمتر از یک سال صادرات نفتی کشور نصف شده، نرخ برابری پول با  دیگر ارزهای معتبر کمتر از یک سوم و رشد اقتصادی کشور منفی شده است.

هر  قدمی‌که خامنه ای در پیشبرد سیاست های خرد ستیزانه‌ی خود برمی دارد، نتیجه ای جز بدتر شدن اوضاع و انزوای بیشتر بین المللی و تحریمهای مملکت ویران کن برای مردم ایران نداشته است. سایه خطر جنگ نیز هر روزه بر سر مردم ایران گسترده تر می‌شود.
اکنون بر همگان آشکار است که ادامهٔ غنی سازی هسته‌ای بر ضد منافع ملی است، تا حدی که آینده‌ای نامعلوم و یا  مشابه کره شمالی را برای ایرانیان متصور ساخته است.
 
انتخاب مجدد اوباما، فرصت ویژه ای را برای جلو گیری از شروع جنگ گشوده است. در این زمان با کمرنگ شدن تهدید های نظامی و تضعیف اراده نیروهای خواهان جنگ در آمریکا و اسرائیل، شانس موفقیت و پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را ممکن کرده است. به نظر میرسد که این فضا شاید از آخرین شانس های موفقیت دیپلماسی بین ایران و غرب باشد.
اما علی خامنه ای، رهبر ایران بدون توجه به این فرصت با شعارهای جنگ طلبانه خود، خط تقابل را دنبال کرده و رد مذاکره با آمریکا را در گفتگو های پیش رو با ۱+۵  در قزاقستان توصیه مینماید.

با توجه به موضع تحریک آمیز خامنه ای، وی دیگر نمی تواند با دعوت مردم به شرکت در جنگ و نیز پذیرش ریاضت اقتصادی، یا توخالی پنداشتن تهدیدهای نظامی، افکار عمومی را منحرف کند. نحوه برخورد وی با این مسئله ناشی از بی مسئولیتی رژیم و اعمال ظلم در حق مردم ایران است. این مردم زجر کشیده ایران است که باید بهای  ماجراجوئی و عظمت طلبی مقامات حاکم را از کیسه خالی خود بپردازد و این در شرایطی است که مردم ایران هیچگونه نقشی در تصمیم گیری پیرامون بحران هسته ای نداشته است.

همواره نیروهای آزادیخواه ایرانی می کوشند تا صدای صلح طلبی ایرانیان و مخالفت آنها با ماجرا جویی های رژیم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

در این شرایط دشوار وظیفه آن بخش از سیاستمداران ایرانی که تا کنون با سکوت در رابطه با تداوم برنامه غنی سازی اورانیوم، دست رژیم را برای غلطاندن ایران به  ورطه جنگ و نابودی آزاد گذاشته اند، اهمیت ویژه ای یافته است. باید این  سیاستمداران به منافع ایران بیاندیشند و رژیم را به یک تفاهم منطقی در زمینه برنامه اتمی که خطر حمله نظامی را منتفی کند تشویق کنند.

نیروهای آزادیخواه ایرانی همیشه مخالف با جنگ و معتقد به مبارزه مشترک برای پایان بخشیدن به ماجرا جویی اتمی رژیم ایران بوده اند. آنها همواره معتقد به این اصل هستند که باید مردم ایران سرنوشت خویش را خود رقم زند و با گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و مدارا با جهان و همسایگان خود، آینده ای روشن برای پیشرفت کشور، و آزادی مردم پدید آورند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.