اسماعیل هوشیار: درحاشیه این اپوزسیون سازی!

روزگاری و درنشستی؛ از آقای مهدی ابریشمچی پرسیدند: مگر میشود که مسعود رجوی هم مسئول شورا باشد و هم رهبرعقیدتی و هم نخست وزیر و….. آقای ابریشمچی هم جواب داد: حالا که شده است ….

مطلب عباس رحمتی تحت عنوان ” اپوزسیون سازی ” ؛ ضمن اینکه به روی واقعیاتی انگشت میگذارد ؛ اما از جهاتی هم قابل تعمق است !
http://www.tipf.info/opozosiyonsazi,rahmati.htm

سالها پیش درفرانکفورت آلمان با یک عضو شورای مجاهدین صحبتی دوستانه داشتم و با گلایه میگفت : مشکل ما این است که کسی شورای ملی مقاومت ما را پدیده ای فراگیرو یا مستقل نمیداند . به محض اینکه اسم شورا میآید همه صفت “مجاهد خلق” برایشان تداعی میشود ! وی نهایتا گفت : اگرحتی همین نقش فرمالیستی رئیس جمهوربرگزیده…..را آقای رجوی به یک غیرمجاهد میداد ؛ قدرت دفاع بهتری میداشتیم……

و این یک اتفاق نیست . شورایی که مسئول اولش و همه کاره اش یک مجاهد خلق است ، معاونش مجاهد خلق است ، دبیرش مجاهد است ، رئیس جمهور مثلا دوران انتقالش مجاهد است ؛ آنش مجاهد است ؛ اینش مجاهد است…..اصلا از میان نزدیک به ۶۰۰ عضو شورای مثلا ملی مقاومت ؛ شما ببین و بگو چند عضو غیرمجاهد دارند و چقدر جدی یا کلیدی هستند !؟ شورایی که به هر دلیلی… ستون فقرات آن عنصرمجاهد خلق است درزمین سیاست امروز کجای مش باقراست !؟

این شورای مجاهد خلق ؛ از بقیه نیروهای موجود هم بزرگتراست وهم با تجربه تر ! ولی کمتراز بقیه نیروهای موجود قابل اعتمادتراست . این بی اعتمادی سیاسی به یک نیروی ایدئولوژیک هم یک اتفاق نیست . سازمان مجاهدین خلق و عنصرمجاهد خلق نیرویی است که از ابتدا تا هم اکنون هم……، با استراتژی مشی مسلحانه حسینی و خون و شمشیر وقرآن و سازمانی عمل کرده است . هدفش ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی بوده و هنوز هم همان است . در یک دستش سلاح و دردست دیگرش قرآن با روکشی از مانیفست مارکس…..هنوز از انقلاب ایدئولوژیک یا درونی انرژی میگیرد ودفاع میکند ؛ هنوز یگانهای ارتش آزادیبخشش از داخل ایران زنگ میزنند و اعلام آمادگی میکنند….یعنی هنوز یا خیلی پرت و گیج هستند و یا مخاطب را خیلی “چیز” فرض کرده اند ! این پروسه ( خوب یا بد ) از یک سازمان آرمانی؛ به درد زمین سیاست امروز نمیخورد . تمام ساخت و سازها و حرکات شورای مجاهد مربوط  به قبل از سقوط صدام بود وممکن بود کارائی داشته باشد ، یعنی درصورت تحقق یک سناریوی سیاه !

عباس رحمتی پرسیده است: هرکس به لیست اپوزیسیونها ایران نگاه می کند حتما از خود می پرسد با کدامیک از این اپوزیسیون ها می توان این رژیم تا بن دندان مسلح را سرنگون کرد ؟

هیچکدام از این نیروها با هر پوزسیونی ، توان سرنگونی حکومت اسلامی را ندارد ؛ چون سالیان است ربطی به مردم و منافع مردم ایران ندارند . سرنگونی و تعیین تکلیف نهایی حکومت اسلامی فقط ۲ راه حل جدی دارد . یا کما فی السابق غرب و سیاست غرب است… و یا مردم و خیابان سرخ .   نیرو یا نیروهایی که به هردلیل؛ سالهاست ازبافت اجتماعی جدا ودور هستند ؛ هیچ شناختی نسبت به جامعه امروز ایران ندارد ؛ با یک حرکت اجتماعی مردم ( موسوم به جنبش سبز) سرگیجه میگیرند …..نهایتا مثل مجاهدین یا رضا پهلوی مدار ربطه اش در بالا و کنگره و شورای اروپا و…..همان سیاست غرب گره میخورد . خارج از اراده مردم ؛ زمین سیاستی که سرقفلی آن دست غرب است قوائدی دارد که رعایت آن موجب “اعتماد سازی” میشود.هیچکدام از نیروهای موجود سیاسی؛ نه میخواهد ونه میتواند که خودش رابا معیارهای ایدئولوژیک مجاهد خلق تنظیم کند . بلکه برعکس است . این مجاهد خلق ایدئلوژیک است که باید از آن پیله ایدئولوژیک مخرب گذشته خارج شود تا بتواند درکنار بقیه بازی سیاسی کند . زمین سیاست امروز حزب سیاسی خودش را میخواهد با ساخت و سازهایی متعارف و قابل اعتماد ….! تمام آن تجربیات گذشته اگرهم مفید بود ؛ شاید درجایی دیگر قابل استفاده باشد .

روزگاری و درنشستی؛ از آقای مهدی ابریشمچی پرسیدند: مگر میشود که مسعود رجوی هم مسئول شورا باشد و هم رهبرعقیدتی و هم نخست وزیر و….. آقای ابریشمچی هم جواب داد: حالا که شده است….. دقیقا مثل همان اورکت بسیجی که به تن رستم دستان کردند ومسئول نمایشنامه با اعتراض پرسید: مگرمیشود اورکت بسیجی را به تن رستم کرد ؟ و آخوند داد: کردیم، شد!

اشکال این نوشته عباس رحمتی این است که گذر زمان را نادیده گرفته است . دراین گذر زمان ۳۵ سال گذشته ؛ خیلی چیزها و معادلات از نظرجهانی ؛ منطقه ای و اجتماعی عوض شده است ؛ به جزذات ایدئولوژیک مجاهد خلق ؛ که هنوز انتظار دارند یا فکرمیکند همه باید مثل پروانه دورش بگردند. درحالیکه اگر روزی این کرم اسلامی و حسینی مجاهد…؛ فرایند سخت تغییررا طی کرد و ازپیله خودش توانست خارج شود ؛ آنوقت باید مثل پروانه به دور بقیه بچرخد !

اسماعیل هوشیار
hoshyaresmaeil@yahoo.com
http://www.tipf.info
ششم فوریه ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.