اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض انتقال به سلولهای انفرادی


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی معروف به سلولها ویژه شکنجه گاه بند عباس.

روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی توسط رئیس زندان حسن مرسل پور فراخوانده شد و بدون هیچ دلیلی او را به سلولها ی انفرادی که معروف به بند ویژه است و زندانیان در آنجا تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرندانتقال یافت.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی از لحظه انتقال به سلولها انفرادی شکنجه گاه زندان مرکزی بندر عباس در اعتراض به این عمل غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نمود.
این شکنجه گاه فاقد هر گونه امکانات اولیه مانند زیر انداز، تخت و غیره می باشد و زندانیان ناچار هستند بر روی زمین بخوابند، سلولهای آن مملو از سوسک و موش میباشد و فاقد نور طبیعی و برق می باشد.  زندانیان که به این شکنجه گاه منتقل می شوند اکثرا دچار شکستگی دست و پا و سایر اعضای برنشان می شوند.

حسن مرسلپور رئیس زندان بندر عباس از بستگان نزدیک قاسم سلیمانی فرمانده سپاه ترویستی قدس می باشد. اکثر فامیل و بستگان قاسم سلیمانی یا رئیس سازمان زندانها می باشند و یا رئیس زندانهای ایران شده اند. این جنایتکار علیه بشریت از زمان منصوب شده به ریاست این زندان اعمال و رفتارهای وحشیانه و ضد بشری علیه زندانیان بکار می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال بی دلیل زندانی سیاسی ارژنگ داودی که بیش از ۹ سال در زندان بسر می برد به شکنجه گاه زندان بندرعباس را محکوم می کند و نسبت به خطر جدی که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان وی و آزادی بدون قید و شرط او است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۹ بهمن۱۳۹۱ برابر با ۷ فوریه ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.