رفعت زین الدین: ٢۶مین فستیوال فیلم گوتبرگ و نمایش فیلم فصل کرگدن

٢۶مین فستیوال فیلم گوتبرگ … و فردا آخرین روز از فستیوال …

fasl-kargadan

رفعت زین الدین:
امسال اولین فیلم رو با فصل کرگدن بهمن قبادی شروع کردیم. فیلم نسبتآ خوبی بود ولی نه چندان تاثیر گذار، قبادی در این فیلم سعی بر بزرگداشت و یادبودی از یک شاعر کرد داشت که به واقع به مدت ٢٧ (یا به گفته فیلم ٣٠ سال) را در زندان رژیم گذرانده در حالی که همان سالهای اول خبر اعدامش رو به خانواده داده بودند .. بعد از این همه سال که از زندان آزاد میشه به دنبال همسرش سر از ترکیه در میاره و متوجه تلاشی خانواده اش میشه و اتفاقات بعد از آن ….

این ظاهر داستان فیلم بود اما قبادی در این فیلم سعی داره که اشاره ای به تمام جنایاتی که رژیم در این مدت سی و چند سال مرتکب شده داشته باشه از جمله اتفاقات دهه ی ۶٠، اعدامها ی فله ای، گورهای دسته جمعی، تجاوز، مهاجرت های اجباری و از هم پاشیدگی خانواده ها … اما آنقدر به صورت کد گونه به این مسائل پرداخته که فقط کسانی که این دوران رو از سر گذرانده اند این کد ها رو به راحتی میگیرند و برای نسل امروز که هیچ آگاهی از رنجی که دو نسل قبل بر سر خواسته ها و اهدافشون برده اند ندارند، گنگ و گیج کننده است به خصوص که فیلم بسیار کم دیالوگ و تلخ است.

اما از تصویر برداری و صدا گذاری عالی فصل کرگدن هم باید یاد کنم و همینطور از انتخاب عالی … موزیک فیلم (با استفاده از صدای شجریان و بنان ) که به واقع بر جان می نشیند و بی اختیار اشک به چشمانت میاره … از همه ی اینها که بگذریم زیبایی مونیکا بلوچی ایتالیایی خیره کننده است!

ارسال دیدگاه