تنگناها و چالش های مدرنیته و دمکراسی درایران

سخنرانی محمد امینی، در شهر گوتنبرگ، سوئد ….
این سخنرانی در شهر گوتنبرگ، سوئد تحت عنوان “تنگناها و چالش های مدرنیته و دمکراسی درایران”   در تاریخ جمعه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ برگزار شد

بخش نخست:

بخش دوم:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.