بحران مالی هواپیماهای مسافربری ایران را بعضاً زمین‌گیر کرده است

هم اکنون قیمت هر لیتر سوخت هواپیما، از ۱۰۰ تومان در لیتر به ۷۰۰ تومان افزایش یافته و در فرودگاه بین‌المللی “امام خمینی” مابه التفاوت قیمت سوخت هواپیماها تا بیش از ۲۰۰۰ تومان نیز محاسبه می‌شود. ….
رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی:
افزایش بهای سوخت، بحران شرکت‌های هواپیمایی ایران را تشدید کرده و نگهداری هواپیماهای مسافربری را در شرایط ایمن ناممکن ساخته است. کمبود منابع ارزی یکی دیگر از عوامل بحران مالی شرکت های هواپیمایی ایران است.  عبدالرضا موسوی- رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی این شرکت‌ها گفته است: «دولت ایران به شرکت‌های هواپیمایی این کشور ارز نمی دهد و این شرکت‌ها توان تهیه ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومان در بازار آزاد را ندارند». او، همچنین گفته است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی به دلیل گرفتاری‌های مالی در وضعیت مناسبی نیستند و نمی توانند هزینه‌های تهیه قطعات یدکی و نگهداری هواپیماها در شرایط ایمن را تأمین کنند.

عبدالرضا موسوی، در ادامه افزوده است که در نتیجۀ همین مشکلات شماری از هواپیماهای کشور زمینگیر شده اند و قابل استفاده به نظر نمی رسند. رییس انجمن شرکت های هواپیمایی علت وضعیت بحرانی این شرکت‌ها را افزایش بهای سوخت اعلام کرده که در نتیجۀ آن قیمت بلیت هواپیماها نیز افزایش یافته که همین به کاهش چشمگیر شمار مسافران منجر شده است. هم اکنون قیمت هر لیتر سوخت هواپیما، از ۱۰۰ تومان در لیتر به ۷۰۰ تومان افزایش یافته و در فرودگاه بین‌المللی “امام خمینی” مابه التفاوت قیمت سوخت هواپیماها تا بیش از ۲۰۰۰ تومان نیز محاسبه می‌شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.