دادگاه علی نجاتی برگزار شد

اتهام: تبلیغ علیه نظام بر اساس خواندن یک ترانه محلی لری‎! ….

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت. این اتهام بر اساس خواندن آواز “دایه دایه وقت جنگه” در یک مهمانی در شهر سنندج و اقدام به عکاسی از سوی همسرش از علی نجاتی در زمان بازداشت بر وی وارد شده است.

این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به همین اتهام و با همین مستندات مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پایان دادگاه و بازپرسی امروز در شهر سنندج، علی نجاتی با تعهد سپردن قرار وثیقه صد میلیون ریالی و یا سپردن فیش کارمندی آزاد شد.

علی نجاتی بار اول در روز ۲۹ مهر ماه در دادیاری شعبه اول دادگستری شوش با اتهام و مستندات فوق محاکمه شد و بر اساس خواست دادگاه مزبور بود که امروز برای بار دوم در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج و دقیقا با‌‌ همان مستندات و اتهام مورد محاکمه و بازپرسی قرار گرفت. همچنین شهناز سگوند همسر علی نجاتی یک بار با همین اتهام و مستندات در روز هفتم آبانماه در دادگستری شوش مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است بار دوم ایشان باز با همین اتهامات و مستندات در روز ۲۵ آذر در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول محاکمه گردید که هنوز این دادگاه حکمی در مورد شهناز سگوند صادر نکرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.