ویدئو در ادامه کمپین جهانی شبکه همبستگی برای پشتیبانی از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران

این ویدئو در ادامه کمپین جهانی شبکه همبستگی برای پشتیبانی از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران تهیه شده است.

بخشی از عکس ها از حرکت های نهادهای عضو شبکه همبستگی است. بخشی هم از روی نِت و به ویژه فیس بوک نسرین ستوده برداشته شده است. امکان و زمان برای اجازه گرفتن نداشتیم. از این بابت پوزش می طلبیم.

امور فنی و تدوین : فرشاد فرح سا
بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۲
همبستگی برای حقوق بشر در ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.