صدای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس برسانیم

اعتراض به طرح قانون جدید گذرنامه مبنی بر نیاز به اجازه‌ی ولی قهری دختران مجرد زیر ۴۰ سال ….

تغییر برای برابری:
طی هفته‌های گذشته و پس از اجرایی شدن قوانین مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اقدامات تشویقی برای فرزندآوری بیشتر که منجر به لغو کلاس‌های تنظیم خانواده و خدمات رایگان جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت شد، این هفته شاهد انتشار برخی اخبار مبنی بر الزام رضایت ولی قهری برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال» و « تاهل، پیش شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش و هیات علمی دانشگاه ها» بودیم.

روز ۲۲ آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت اجتماعی اعلام کرد: «در کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده، ۴ ماده به تصویب رسید که در رابطه با خدمات برای متأهلین بود و به موجب آن تاهل، پیش‌شرط عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام به عنوان معلم در آموزش و پرورش خواهد شد». یکروز بعد از آن یعنی در ۲۳آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد:« طبق مصوبه کمیسیون، صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر ۴۰ سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است».

در حالی‌که فشارهای اقتصادی روز به روز حلقه‌ی زندگی را برای مردم تنگ‌تر می‌کند و در حالی‌که زنان دوشادوش مردان می‌کوشند تا چرخ‌های زندگی را به گردش دربیاورند، مردان قانون‌گذار ظاهرن دغدغه‌ی مهم‌تری از عقب‌راندن زنان به لحاظ قانونی ندارند. ساکنان بهارستان می‌کوشند به جای تقدیر از تلاش‌های زنان در کسب مدارج علمی، به جای تسهیل زندگی زنان و مادران ایرانی در به دست گرفتن سرنوشت خویش و یا فراهم کردن امکانات بیشتر برای پیشرفت زنان در جامعه‌ی امروز ، روز به روز همان اندک حقوق قبلی باقی مانده برای زنان را از آنان بازپس بگیرند.

مردان و زنان ایرانی که مدافع برابری حقوقی زنان هستند و به این تبعیض ها و عقبگردهای قانونی معترضند، می‌توانند برای اعتراض به طرح این لایحه و برای رساندن صدای خود به دولت‌مردان و دولت‌زنان مجلس با آنها تماس بگیرند و از آنها بخواهند تا از طرح و تصویب این قانون منصرف شوند. امید که صدای برابری خواهی این بار شنیده شود.

اسامی، سمت و شماره تماس اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی
ابوالفضل ابوترابی، دبیر دوم: ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸
نیره اخوان بیطرف، عضو: ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹
محمدعلی اسفنانی، سخنگو: ۰۹۱۳۳۰۲۸۴۳۵
علی جلیلیان، عضو: ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵
محمد دهقانی نقندر، عضو: ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
محمد رزم، نایب‌رئیس دوم: ۰۹۱۸۸۳۱۱۸۸۰
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب‌رئیس اول: ۰۹۱۲۷۵۶۶۰۰۰
موسی غضنفرآبادی، عضو: ۰۹۱۳۳۴۴۰۲۳۴
میرهادیقره سید رومیانی، دبیر اول: ۰۹۱۲۳۱۶۹۲۴۴
الهیار ملکشاهی، رئیس ۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸
سیدمحمدعلی موسوی، عضو ۰۹۱۴۴۴۳۲۳۲۸

اسامی، سمت و شماره تماس نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس
محمد آشوری تازیانی، عضو: ۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴
محمدحسن آصفری، دبیر اول کمیسیون: ۰۹۱۸۸۶۳۰۰۰۳
ابراهیم آقامحمدی، عضو: ۰۹۱۲۱۰۶۰۴۸۴
وحیداحمدی، عضو: ۰۹۱۲۶۰۵۰۶۶۶
محمد اسماعیلی، عضو: ۰۹۱۲۱۴۱۲۵۳۲
احمد بخشایش‌اردستانی، عضو: ۰۹۱۲۱۱۴۹۹۱۷
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون: ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸
کاظم جلالی، عضو: ۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶
محمد صالحجوکار، عضو: ۰۹۱۳۱۵۱۲۳۶۰
جواد جهانگیرزاده، عضو: ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۱۳
سید باقر حسینی، دبیر دوم: ۰۹۱۵۳۴۲۱۴۵۳
فتح‌الله حسینی، عضو: ۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵
منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس دوم: ۰۹۱۲۷۶۱۴۱۶۳
عوض حیدرپور شهرضائی، عضو: ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۹۴
حجت‌الله خدائی سوری، عضو: ۰۹۱۲۲۷۸۰۰۱۷
سید احمدرضا دستغیب، نایب‌رئیس اول: ۰۹۱۷۱۱۱۶۳۵۸
مهدی دواتگری، عضو: ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۴۹
حسین سحانی‌نیا، عضو: ۰۹۱۲۱۱۱۷۴۶۶
مهدی سنائی، عضو: ۰۹۱۸۱۵۰۰۴۳۸
نوذر شفیعی، عضو: ۰۹۱۲۶۳۹۰۸۴۰
هادی شوشتری، عضو: ۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵
احمد شوهانی، عضو: ۰۹۱۸۸۴۱۲۷۹۲
حسن کامران دستجردی، عضو: ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵
جواد کریمی قدوسی، عضو: ۰۹۱۵۳۱۴۵۹۹۶
اسماعیل کوثری، عضو: ۰۹۱۲۳۱۰۹۶۰۷
محمدرضا محسنی ثانی، عضو: ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۲۸
عباسعلی منصوری آرانی، عضو: ۰۹۱۲۱۱۱۳۴۵۸
صفر نعیمی رز، عضو: ۰۹۱۲۱۰۹۹۰۲۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.