مشکلات مردم حاشیه‌نشینان زاهدان و بیداد فقر فرهنگی

بر اساس گزارش ها، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت شهری زاهدان در نقاط حاشیه‌‌ای شهر زندگی و بخش زیادی از جمعیت آن در فقر و بیکاری مطلق به سر می‌برند و از حداقل امکانات برخوردارند که باید برای رفع مشکلات آنها تدابیری اتخاذ شود. …. (دنباله…)

«فقیرترین» رئیس جمهور جهان:زندگی مثل اکثریت مردم از چریکی تا ریاست جمهوری

رئیس جمهوری اوروگوئه در یک مزرعه زهوار در رفته زندگی می‌کند و تقریبا تمام دستمزدش را به دیگران می‌بخشد. لباس‌های شسته شده بیرون از خانه آویزان شده‌اند. آب از چاهی که در حیاط است و روی آن را علف‌های هرز گرفته، تأمین می‌شود. تنها محافظان رئیس جمهوری دو مأمور پلیس و یک سگ سه پا بنام مانوئلا هستند. …. (دنباله…)

بازداشت یک فعال کارگری دیگر

پدرام نصراللهی، فعال کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. …. (دنباله…)

۷۰ درصد از کارگران بیمه بیکاری ندارند

از میان ۱۹۸ کشور جهان، تنها ۷۲ کشور دارای سیستم بیمۀ بیکاری برای کارگران هستند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: تظاهرات کارگری هم زمان در ۲۳ کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن

روزچهارشنبه ۱۴ نوامبر۹۱ اروپا  شاهد اعتصابات و تظاهرات گسترده ای در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون اتحاددیه ای اروپا بود که حدود چهل اتحادیه از آن حمایت کرده بودند. این اعتصاب و تظاهرات میلیونی  بویژه در اسپانیا و فرانسه و یونان و پرتغال و ایتالیا و بلژیک وسیع تر از سایرنقاط بود. خواست اصلی تظاهرکنندگان مقابله با سیاست ریاضت کشانه اقتصادی ترویکای حاکم بر اروپا  و تحت عنوان” روز بسیج عمومی علیه ریاضت اقتصادی” بود. …. (دنباله…)

بیانیه زندانیان سیاسی رجایی شهر در محکومیت قتل ستار بهشتی

خون ستار بهشتی با خون فروهرها و با خون هزاران شهید راه آزادی بهم پیوسته تا در آستانه ماه آذر جوانان دلاور ایرانی فریاد بر آورند  که راه آنان جاودانه است. …. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: جایگاه «انتخابات آزاد» از منظر سکولار دموکراسی

اگر هدف «استقرار دموکراسی، بی ذکر سکولاریسم» را به گزینش «انتخابات آزاد همچون استراتژی» بیافزائیم خواهیم دید که حاصل جمع آن چنین می شود: «ما در راستای استقرار دموکراسی می کوشیم و برای رسیدن به آن از انتخابات آزاد استفاده می کنیم، انتخاباتی که می تواند به دست حکومت مذهبی هم انجام شده و به دموکراسی دینی نیز بیانجامد». روشن است که چنین روشی، حتی اگر احتمال تحقق معجونی به نام «دموکراسی دینی» در آن کم باشد، با اصول سکولاریسم منافات دارد و نمی تواند مورد موافقت سکولار دموکرات ها قرار گیرد. …. (دنباله…)

پـویـان انصـاری: لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس …

لایـروبـی این طویـله و شکـار حیوانات وحشی و درنده آن، بـر عُهـده مبارزین انقلابـی آن سـرزمیـن به خصـوص نسـل جـوان آن است که بـا یـک حـرکـت انقـلابـی نسـل ِ این نـوع حیـوانـات خـونـخـوار را که بنـا بـر ماهیـت ایـرانـی کُش ِ شـان، بـا هیـچ شیـوه مسالـمت آمیـزی هـم اهلـی نمی شوند، هـدف قـرار دهنـد و آنهـا را بـرای همیشـه از صفحـه تـاریـخ زیبـای سـرزمیـن مـان، محـو کننـد. …. (دنباله…)

اعتراضات و اعتصابات کارگران در محکومیت سیاست های ریاضت اقتصادی

بیش از ۴۰ اتحادیه در ۲۳ کشور سرمایه داری به اعتصابات و اعتراضات سراسری اروپا پیوسته اند. این اعترضات از حمایت قاطع کارگران، زحمتشکان وحقوق بگیران برخوردار است. اتحادیه های کارگری یونان ، اسپانیا، ایتالیا و پرتقال این اعتصاب سراسری را سازمان داده اند. …. (دنباله…)