اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در ساوه به ۶ ماه حقوق معوقه


کارگران کارخانه نورد لوله صفا روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان بطور یکپارچه‌ای دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از صبح روز دوشنبه از یکی از سالنهای این کارخانه آغاز شد و روز سه شنبه بقیه کارگران نیز به اعتصاب پیوستند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما وعده داد یکماه از مطالبات کارگران را به حسابشان واریز کند به همین دلیل کارگران به اعتصاب خود پایان دادند اما اعلام کردند اگر فقط یک ماه از دستمزد‌هاشان پرداخت شود از روز شنبه یکبار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. این کارگران با پایان ماه جاری ۶ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش زمزمه اعتصاب در میان کارگران نورد پروفیل ساوه نیز بالا گرفته است و کارفرمای کارخانه برای جلوگیری از اعتصاب کارگران، تعداد کارگران روز کار را بشدت کاهش داده و بر تعداد کارگران در شیف ۱۲ ساعته شب افزوده است. این کارگران نیز با احتساب ماه جاری ۶ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند. کارخانه‌های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا واقع در شهرستان ساوه به یک کارفرما تعلق دارد و مجموعا حدود ۲۵۰۰ کارگر در آن‌ها مشغول بکار هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.