گفت و گوی «انتخاب» با هاشمی رفسنجانی

رفسنجانی در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار سیاسی «انتخاب» توضیحاتی در مورد طرح وحدت ملی مورد نظرش ارائه داد. …. (دنباله…)

محمد مالجو: همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نیمه تمام

هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ ونه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات، خیابان و فضای مجازی …. (دنباله…)

صنعت مرگ: زراد خانه نظامی در خاورمیانه

کشورهای عربی در صدر خریدارها / سودهای نجومی «دموکراسی» های تولید کننده از مسابقه تسلیحاتی …. (دنباله…)

یاور: حادثه ای در پارس جنوبی

شاید در تاریخ صنعت و اقتصاد بسیار کم نظیر باشد که در یک مملکت همه ی دولت ها، چه راست و اصولگرا و چه اصلاح طلب و لیبرال و چه راست میانه، دنباله رو مناسبات اقتصادی نئولیبرالیسم باشند. در نمازهای جماعت جمعه شجاعانه مشت نثار پوزه ی امریکا می کنند ولی در سایه روشن، سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول را با آغوش باز می پذیرند و در آرزوی عضویت در سازمان تجارت جهانی، همه ی حقوق قانونی طبقه ی کارگر ایران را به دستور عموسام لگدمال می کنند. …. (دنباله…)

اعتراض های گسترده به سیاست ریاضت اقتصادی، اروپا را فرا گرفت

کشورهای محتلف اروپایی روز چهارشنبه، ۱۴نوامبر، شاهد یکی از بزرگترین حرکت های اعتراضی در سالهای اخیر بودند. ۴۰ اتحادیه کارگری در۲۳ کشور اروپایی از فراخوان راهپیمایی در این روز در اعتراض به ریاضت اقتصادی حمایت کرده اند. …. (دنباله…)

کارگران نساجی مازندان در دومین روز تجمع اعتراضی: از بی‌پولی مجبور به دریافت فطریه و کفاره قوم و خویش هستیم

دیروز، سه شنبه کارگران نساجی مازندران برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسلامی تجمع کردند. …. (دنباله…)

اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در ساوه به ۶ ماه حقوق معوقه

(دنباله…)

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به قتل ستار بهشتی

تنها در صورتی میتوان به چنین فجایعی پایان داد که “آزادی اندیشه و بیان بیهیچ حصر و استثنا برای همگان” قانون جاری جامعه شود. …. (دنباله…)