بیانیه ی ۱۱ نهاد مدنی کرد در حمایت از ۲۷ زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام

لازم است که از طریق این بیاننامه ما به عنوان نهادهای مدنی شرق کردستان رسالت و مسئولیت خود را در حق آنها ادا نموده و پشتیبانی خود را از این اقدام انسانی و حق طلبانه اعلام می داریم . ….
مردم مبارز و آزادیخواه کردستان
چنانچه می دانید و جامعه جهانی نیزمطلع است، جمعی از فرزندان متعهد و مبارز وطنمان، تنها به علت برآوردن صدای آزادیخواهی و خواست حق تعیین سرنوشت ملتشان، هم اکنون در سیاه چالهای رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده اند.
ملت کرد در شرق کردستان سالهاست که در برابر شکنجه و ستم دشمنان و غاصبان این خاک، برای دستیبابی به حقوق مشروع خود تسلیم نشده و در هر مقطعی از تاریخ و در برابر هرگونه اعمال فشاری از سوی حکومتهای مستبد و سرکوبگر به زانو درنیامده و کردستان، دژی تسخیر ناپذیر و ملت کرد به نماد استقامت و مقاومت در میان دیگر ملتها تبدیل شده است.

در ادامه جنایتهای رژیم تهران و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به ستوه آمده ، رژیم باز برآن است که ۲۷ فرزند قهرمان ملتمان را به دار آویزد. در همین ارتباط جمعی از فعالان مدنی و سیاسی شرق کردستان برای پشتیبانی از فعالان سیاسی زندانی کرد و به ویژه این ۲۷ زندانی محکوم به اعدام، روز ۲۷ آبان را همچون روز مقاومت در شرق کردستان تعیین کرده اند.

لازم است که از طریق این بیاننامه ما به عنوان نهادهای مدنی شرق کردستان رسالت و مسئولیت خود را در حق آنها ادا نموده و پشتیبانی خود را از این اقدام انسانی و حق طلبانه اعلام می داریم .
به همین خاطر از مردم مبارز و آزادیخواه کرد در شرق کردستان به ویژه دانشجویان و زنان و جوانان ملتمان می خواهیم که از این فراخوان استقبال نموده و از فرزندان دربند ملتمان حمایت نمایند.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه ملت کرد
زنده باد کرد، زنده باد کردستان

۱. اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران
۲. سازمان دانش آموختگان کردستان ایران
٣. سازمان دانشجویان پیشرو کومله زحمتکشان کردستان
۴. اتحادیه جوانان دمکرات کردستان ایران
۵. کانون جوانان پیشرو
۶. جمعیت جوانان روژهه لات
۷. جوانان اتحادیه دمکرات کردستان
٨. جوانان اتحادیه انقلابیون کردستان
۹. اتحادیه زنان دمکرات کردستان ایران
۱۰. جمعیت زنان روژهه لات
۱۱. سازمان آسوی زن کرد

۲۲/٨/۲۷۱۲ کردی
۱۲/۱۱/۲۰۱۲ میلادی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.