نامه اعتراضی ۷۰۰ کارگر شهر سندج به رئیس قوه قضاییه‎

هفتصد نفر از کارگران در شهر سندج در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به بی قانونی های که در حق آنها اعمال می شود اعتراض کردند. ….
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سنندج که بالغ بر ۷۰۰ نفر عضو دارد در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. پس از تاسیس این تعاونی در سال ۷۹ بر اساس قراردادی که با کارگران تعمیرکار برای دریافت زمین مسکونی منعقد گردید مقرر شد اعضا این تعاونی هر کدام در قبال پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان صاحب یک قطعه زمین مسکونی برای ساخت سر پناهی برای خود و خانواده‌هایشان شوند.

پس از گذشت ۱۲ سال از پرداخت این پول توسط کارگران، نه تنها هیئت مدیره سابق این تعاونی، زمینهای خریداری شده را در اختیار این کارگران قرار نداده است بلکه در حال حاضر از ۲۶ هکتار زمین خریداری شده، فقط ۴ هکتار آن در اختیار هیئت مدیره جدید قرار داده شده است و احتمال آن می‌رود که مابقی این زمین‌ها توسط هیئت مدیره سابق این تعاونی به فروش رفته باشد.

کارگران عضو این تعاونی با شکایت از هیات مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حق خود مبنی بر واگذاری زمین مسکونی شدند اما دادگاه رای بر برائت رییس هیات مدیره سابق داد که این امر اعتراض کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پرونده توسط آنان به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ارجاع شد.
کارگران عضو این تعاونی می‌گویند از آنجا که تاکنون توجهی به اعتراض آنان در قوه قضائیه نشده است احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعتراضی تری جهت دست یابی به حقوق حقه خود بزنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.