ی. صفایی: کاریکلماتور

وقتی جام شربت جایگزین جام زهر می شود، سهم  سرآشپز محفوظ  است. ….

Karikalamator

کاریکلماتور

برای حفظ نظام دستمال های سرخ و سبز به دستمال یزدی گره خوردند.
***
در جاده سازی برای حفظ نظام همۀ تابلوها ” گردش براست ” شدند.
***
از زیر دامن بحران اتحاد، سیاست حفظ نظام بیرون زد.
***
وقتی جام شربت جایگزین جام زهر می شود، سهم  سرآشپز محفوظ  است.
***
آزادی وقتی فهمید ” اتحاد ” آلت دست قرار گرفته، پاسپورت پناهندگی اش را تمدید کرد.
***
چپ، مابین تابلوهای گردش براست، خود را گم کرده است.
***
وقتی برای حفظ نظام تئورسین های خارج نشین نسخه می پیچند، دارویش  را بیت رهبری مجانی عرضه می کند.
***
جام شربت به جام زهر گفت: تو شرفیاب شو، من در خدمت مردم خواهم بود.
***
نظام وقتی فهمید اپوزیسیون پیر شده، ترسش ریخت.
***
بحران اتحاد شیشۀ عمر نظام را بیمه کرد.
***
قرص حفظ نظام برای درمان بحران اتحاد به بازار اپوزسیون عرضه شد.
***
مراقب باشید جانشین ” مدحی ” فیلم تان نکند.
***
هشدار دلار به ریال؛ از من نترس، از جمشید بسم الله بترس!

ی. صفایی
چهارم نوامبر ۲۰۱۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.