تأثیر گرانی کاغذ بر قیمت کتاب

کتاب هفته «نگاه پنجشنبه» این هفته در اقدامی جالب تاثیر گرانی کاغذ را بر قیمت نشریات به رخ کشید. ….

به گزارش عصر خبر، این هفته نامه در ابتکاری جالب در روی جلد خود نوشت با عرض شرمندگی ۴۰۰۰ تومان که این نشانه تاثیر گرانی کاغذ بر قیمت نشریات است.

negah

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.