با اخذ چک و سفته سفید امضا، کارگران را تحت فشار قرار می دهند

رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی‌های استان اصفهان از عملکرد برخی کارفرما‌ها که با اخذ چک و سفته از کارگران، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند انتقاد کرد. ….
ایلنا:
علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: کوشش برخی کارفرماهای واحد‌های تولیدی این است که در ابتدای استخدام کارگر با اخذ چک و سفته سفید امضا، آنان را بعد‌ها تحت فشار قرار دهند. وی با اشاره به غیر اخلاقی بودن این موضوع ادامه داد: این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک و یا سفته امضا شده قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند.

این فعال کارگری ضمن تاکید بر عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار اظهار داشت: حجم بالای نیروی کار در ایران و کمبود فرصت‌های شغلی برای کارگران منجر به شرایط ناعادلانه فعلی شده است. او افزود: این شرایط، افزایش زمان کاری کارگران را در برخی واحدهای تولیدی را از ۸ به ۱۶ ساعت در پی داشته و همچنین پرداخت حقوق کمتر از حداقل مصوب وزارت کار و بیمه نکردن کارگران را به امری عادی تبدیل کرده است.
رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی‌های استان اصفهان در پایان اکثر کارگاه‌های صنفی این استان را زیرزمینی خواند که شرایط قانون کار در آن‌ها رعایت نمی‌شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.