محرومیت کارگران بی‌سواد از دریافت کارت مهارت و محرومیت از سهمیه بیمه


ایلنا:
نماینده اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران از محرومیت کارگران ساختمانی بی‌سواد برای شرکت در آزمون دریافت کارت مهارت خبر داد. سلامتی در تشریح این خبر به ایلنا گفت: اخیرا دستور العملی برای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور آمده که شرکت کارگران ساختمانی در آزمون دریافت کارت مهارت را به داشتن مدرک سواد خواندن و نوشتن مشروط می‌کند.
وی در ادامه افزود: تا پیش از این کارگرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند از دادن آزمون کتبی برای دریافت کارت مزبور به گونه‌ای معاف بودند اما از این پس کارت مهارت تنها برای کارگران باسواد صادر می‌شود.

گفتنی است صدور کارت مهارت برای کارگران ساختمانی بلحاظ استفاده از سهمیه بیمه ویژه این کارگران، ضروری است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.