یورش ‪گ‬سترده مأمورین وزارت اطلاعات به چندین منزل و دستگیری تعدادی از جوانان


بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یورش مأموران وزارت اطلاعات به چندین منزل مسکونی در کرج و شهریار و دستگیری تعدادی از جوانان .
این یورشهای وحشیانه روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۰۷:۰۰ بامداد آغاز و تا ساعت ۰۹:۳۰ ادامه داشت.یورشها حداق به ۴ منزل مسکونی صورت گرفت. منازل مسکونی که مورد یورش مأمورین وزارت اطلاعات قرار گرفت عبارتند از : منزل جانباخته راه آزادی مردم ایران امیر حسین حشمت ساران،منزل صمیمی ،،شاه رضایی و هومن می باشد.

یورش به منزل شهید راه آزادی امیر حسین حشمت ساران منجر به دستگیری بابک ساران ۲۶ ساله شد و همچنین قصد دستگیری بهادر ساران را داشتند ولی در آن زمان در منزل نبود.
در یورش به منزل خانواده صمیمی مهدی صمیمی فرزند ۳۱ ساله خانواده دستگیر شد.پس از آن به منزل یکی از جوانان کرج به نام هومن یورش بردند و او را هم دستگیر نمودند.
در ادامه به منزل خانواده شاهرضایی به قصد دستگیری فعال دانشجویی احمد شاه رضایی یورش بردند اما به دلیل اینکه او در حال انجام خدمت سربازی بود نتوانستند وی را دستگیر کنند.

یورشها توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گرفت و یکی از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات کرج در بند ۸ معروف به بند سپاه زندان گوهردشت کرج که به نامهای محبی و محمدی معروف می باشد فرماندهی یورشها را به عهده داشت.
سربازجوی وزارت اطلاعات محبی با ۴ ماشین منزل را محاصره و همراه با ۳ مامور به درون منزل خانواده ساران یورش برد و اقدام به بازرسی و پخش وسائل این خانواده نمود. این فرد شکنجه گر خود دستور اعمال وحشیانه و دستبند زدن به دستان بابک را داد.
مامورین وزارت اطلاعات همچنین وسائل شخصی خانواده را مانند دفترچه تلفن شخصی خانواده ، رسیور ماهواره و مدارک هویت ، کامپیوتر ،کتابها و غیره را با خود بردند.
شیوه یورش به سایر خانواده ها وحشیانه و غیر انسانی بود و مقدار زیادی از وسائل شخصی آنها را با خود بردند.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای پس از اعتصاب و اعتراضات گسترده م بازاریان تهران و سایر شهرها وحشت زده و هراسان رو به اعدام های گروهی و دستگیریهای کور آورده است. این تلاش مایوسانه به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورشهای وحشیانه به منزل شهید راه آزادی و سایر منازل در کرج و شهریار توسط سر بازجوی وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای
به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.