فراخوان ۲۱ حزب و گروه سکولار مصر به تظاهرات برای دفاع از حقوق زنان

بحث بر سر حقوق زنان در مصر به یک دعوای پایه‌ای بین نیروهای سکولار و لیبرال مصر و اسلامگرایان فرارویید . ….


عکس از خبرگزاری فرانسه: زن معترض مصری در تظاهرات روز ۴ اکتبر در مقابل ساختمان ریاست جمهوری برای دفاع از حقوق زنان

شهرزادنیوز:
بحث بر سر حقوق زنان در مصر به یک دعوای پایه‌ای بین نیروهای سکولار و لیبرال مصر و اسلامگرایان فرارویید. علت دعوا ماده ۳۶ قانون اساسی نوین مصر است که در بندی از آن قرار است حقوق و وظایف زنان تنظیم شود، تا جایی که «با قوانین شرعی در تضاد» نباشد.
به گزارش وبسایت هفته نامه آلمانی «تسایت»، نهاد عبدل غسمان، رئیس مرکز حقوق زنان مصر، خشمگینانه می‌گوید که در هیچ جای دیگر قانون اساسی چنین اشاره‌ای به شریعت وجود ندارد مگر در ماده مربوط به زنان.
در اعتراض به انحصار مجلس موسسان مصر در دست اسلامگرایان، ۲۱ حزب و گروه سکولار مردم را به تظاهرات در میدان تحریر قاهره، در روز جمعه ۱۲ اکتبر، فراخواندند. در فراخوان مشترک آن‌ها آمده است: «ما خواستار یک قانون اساسی بر مبنای وفاق همگانی که بازتاب دهنده جامعه مصر باشد، هستیم»

فراخوان دهندگان، از جمله، عبارتند از: جنبش دمکراسی ۶ آوریل، سوسیال دمکرات ها، حزب قانون اساسی محمد البرادعی (رئیس سابق سازمان انرژی اتمی) و نیز جنبش ملی حمدین صباحی، کاندیدای سابق ریاست جمهوری، سیاستمدار چپگرایی که در انتخابات اواخر ماه مه در دور دوم انتخابات با اختلاف آرای بسیار اندک شکست خورد و در قاهره بزرگ بیش ترین آرا را به دست آورده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.