کتاب «بر دار کردن عاطفه» کار مهرداد مهرپور محمدی

به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام
مهرداد مهرپور محمدی در این کتاب به ماجرای اعدام نوجوانی بیمار به نام عاطفه رجبی(سهاله) در سال ۱۳۸۳ در شهر نکا در استان مازندران، دلایل واقعی اعدام  و تخلفات فراوان در روند دستگیری و محاکمه و اجرای حکم عاطفه، بازتاب اعدام عاطفه در رسانه ها، سرکوب وحشیانه زنان ایران در دوره حکومت ضدانسانی جمهوری اسلامی، مسایل و مشکلات زنان در جامعه ایران، اعدام گسترده زنان و دختران جوان و نوجوان (کودک) توسط حکومت جمهوری اسلامی , …….. پرداخته است. ….

کتاب «بر دار کردن عاطفه» کار مهرداد مهرپور محمدی
مهرداد مهرپور محمدی در این کتاب به ماجرای اعدام نوجوانی بیمار به نام عاطفه رجبی(سهاله) در سال ۱۳۸۳ در شهر نکا در استان مازندران، دلایل واقعی اعدام  و تخلفات فراوان در روند دستگیری و محاکمه و اجرای حکم عاطفه، بازتاب اعدام عاطفه در رسانه ها، سرکوب وحشیانه زنان ایران در دوره حکومت ضدانسانی جمهوری اسلامی، مسایل و مشکلات زنان در جامعه ایران، اعدام گسترده زنان و دختران جوان و نوجوان (کودک) توسط حکومت جمهوری اسلامی، جایگاه کودکان در قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی، فقر و فحشا در ایران، نقش حکومت جمهوری اسلامی در پدیدآوردن زمینه های تن فروشی و گسترش آن، اداره باندهای فساد و فحشا توسط عوامل حکومت و … پرداخته است.

Execution_of_Atefeh-page-376(11)

شناسنامه کتاب:
نام کتاب: بر دار کردن عاطفه
به گزارش: مهرداد مهرپور محمدی
نوبت چاپ: اول
برگ شمار: ۳۷۵
پست الکترونیکی:
mehrdadmehrpour@yahoo.com
ناشر: تبرستان
www.tabarestan.info

جهت مطالعه و دریافت کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/Execution_of_Atefeh.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.