هشدار سازمان ملل نسبت به آثار افزایش سن جمعیت جهان

سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان باید درباره آثار افزایش سن جمعیت، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه اقدام کند. ….

بی بی سی:
به گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، جمعیت افراد بالای ۶۰ سال در ده سال گذشته از یک میلیارد نفر گذشته است. با ادامه این روند و تغییر بافت سنی جمعیت، مشکلات زیادی در سیستم خدمات، بهداشت، سلامت و حقوق بازنشستگی کشورها بوجود خواهد آورد. این سازمان همچنین گفت که باید اقدامات بیشتری در زمینه جلوگیری از” بدرفتاری، غفلت و خشونت علیه افراد مسن” انجام گیرد.

به گزارش این سازمان جمعیت افراد مسن به مراتب بیشتر از سایر گروه های سنی در دنیا در حال رشد است. طبق گزارش “سالخورد گان قرن ۲۱: یک جشن و یک مشکل”، از هر نه نفر جمعیت جهان، سن یک نفر بیش از ۶۰ سال است. انتظار می رود تا ده سال آینده ۲۰۰ میلیون نفر به جمعیت سالخوردگان اضافه شود و تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت آنها از یک میلیارد به دو میلیارد نفر برسد. طبق این گزارش، این افزایش جمعیت در سالخوردگان نشان موفقیت و پیشرفت در بهداشت و سلامتی، آموزش و اقتصاد و تغذیه است. با این حال سازمان ملل و سازمان بین المللی کمک به سالمندان (Help Age International) که به سازمان ملل در تنظیم این گزارش کمک کرده است می گویند رشد جمعیت سالخوردگان بخوبی اداره نشده است.

این دو سازمان گفته اند:” دولتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که جوانهای زیادی دارند، سیاستها و قوانینی را وضع نکرده اند که از جمعیت سالخورده کنونی خود حمایت کنند یا برای سال ۲۰۵۰ آماده شوند.” این گزارش هشدار می دهد که تجربه و مهارت افراد مسن تر در حال به هدر رفتن است چرا که بسیاری از آنها بیکارند و یا با تبعیض مواجه هستند. سازمان بین المللی کمک به سالمندان می گوید لازم است کشورهای بیشتری برنامه هایی برای حقوق بازنشستگی در نظر بگیرند تا جلوی فقر سالخوردگان را بگیرند و آنها از نظر اقتصادی مستقل شوند. به گفته این سازمان وضع قانون کافی نیست و باید بودجه مشخصی برای این منظور اختصاص یابد.

سازمان ملل در این گزارش با اشاره به وضعیت در هند تصریح کرده که هند باید قدمهای اضطراری را در این زمینه بر دارد. تقریبا دو سوم جمعیت هند زیر سی سال است اما حدود ۱۰۰ میلیون نفر هم افراد سالخورده دارد. گفته می شود تعداد سالخوردگان این کشور تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهد شد. سازمان ملل همچنین از بولیوی به عنوان یک مثال مثبت در این زمینه یاد کرد . همه افراد بالای ۶۰ سال در بولیوی سی دلار در ماه حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.