محمد قراگوزلو: لحظه ی حال دولت، احمدی نژاد در”اپوزیسیون” جدید!

بحران کنونی در ایران اگر چه بدون شناخت بحران نئولیبرالیسم قابل تبیین نیست، اما این بحران اضلاع دیگری هم دارد. بحران اقتصاد نئولیبرالی ایران با بحران های دیگری نیز مواجه و منطبق شده است . …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: آیا درگیری های پراکنده مرزی سرآغاز حمله ترکیه و متحدانش به سوریه است؟

در روزهای اخیر، درگیری های پراکنده ای میان ارتش های سوریه و ترکیه رخ داده است. به دنبال این درگیری‌ ها، ارتش ترکیه در اقدامی احتیاطی، شمار نیروهای خود ‌را در مرزهایش با سوریه افزایش داده است. سئوال این است که آیا این درگیری های پراکنده مرزی، به یک حمله همه جانبه و تمام عیار ترکیه و متحدانش به سوریه خواهد انجامید؟! …. (دنباله…)

هشدار سازمان ملل نسبت به آثار افزایش سن جمعیت جهان

سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان باید درباره آثار افزایش سن جمعیت، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه اقدام کند. …. (دنباله…)

نیویورک تایمز: رد پیشنهاد هسته‌ای ایران از سوی آمریکا

(دنباله…)

عضو سابق مجلس: جلوی صادرات دو سوم نفت ایران گرفته شده است

با اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی، کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی در دوره پیشین مجلس شورای ایران گفته است در حال حاضر تنها یک سوم نفت این کشور به خارج صادر می شود. …. (دنباله…)