“در واجب بودن و درست بودن سندیکا، شکی نیست” گفتگوی نشریه ی پیام فلزکار با جواد مهران گهر عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش تهران

هر کسی که فعالیت تولیدی به خصوص در صنف ما دارد، می داند که جریان کارگری، سندیکا می خواهد. هر کسی که تولید می کند و زحمت می کشد سندیکا و اتحادیه می خواهد …. (دنباله…)

بی‌ثباتی نرخ ارز به طور مستقیم بر زندگی کارگران تاثیر گذاشته است

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزایش نرخ ارز در بازار را به طور مستقیم تاثیر گذار در معیشت خانواده‌های کارگری دانست. …. (دنباله…)