فیلمبردار امنیتی صدا و سیما در نیویورک ناپدید شد!

“حسن گلخنبان” فیلمبردار قدیمی صدا وسیما که در واحد مرکزی خبر و شبکه خبر کار می کرده و فیلمبردار پروژه های خاص امنیتی  و نظامی  و هسته ای نیز بوده در جریان سفر احمدی نژاد به نیویورک از تیم همراهان وی شده و پناهنده شد.  ….

وی یکی از  دو فیلمبردار مخصوص رئیس جمهور و  مقام رهبری بوده  و در برنامه های بازدید آنها از صنایع نظامی  ومانورهای  دفاعی  و مراسم رژه بصورت اختصاصی فیلمبرداری میکرده است.
وی علاوه بر فیلمبرداری از سایت اتمی نطنز و سایت فردوی قم و همچنین مجتمع انرژی اتمی امیر آباد تهران و تاسیسات نظامی پارچین و… اجازه یافت از تجهیزات و توانمندی های جدید  وزارت دفاع و سپاه و ارتش نیز فیلمبرداری کند.

اعتماد صدا وسیما و نهاد های حراستی آن  به وی بگونه ای بود که برای تهیه فیلم از دستاوردهای دفاعی جدید و تجهیزات و مهمات جدید خریداری شده یا ساخت داخل  بطور اختصاصی او را اعزام می کردند.
وی سالها عضو  بسیج بود و به همین خاطر از بین صدها فیلمبردار صدا وسیما از حدود ۱۰ سال قبل برای گروه ویژه واحد مرکزی خبر که وظیفه تهیه خبر و فیلم از برنامه های بازدید  رهبر و رئیس جمهور و همینطور تهیه فیلم از اماکن حساس و فوق امنیتی را به عهده داشت. بخش محدودی از این فیلم ها برای پخش  در صدا وسیما و بخش مهم تری از آن در اختیار مراجع امنیتی و نظامی  قرار می گرفت.

وی از فیلترهای مراجع متعدد امنیتی عبور و گزینش نهایی شده بود. این مراجع عبارت بودند از:
حراست مرکزی صدا  وسیما، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دفتر اطلاعات بیت رهبری  و حراست ریاست جمهوری.
علاوه بر همه این گزینش های و بررسی های امنیتی، که شامل اقوام دور این افراد و ارتباطات آنها با خارج از کشور  نیز می شد، کلیه  ارتباطات وی و افراد  گروه هم رده او تحت نظارت شدید بود، بگونه ای که این گروه حق خروج از کشور را بدون همراهی نیروهای حکومت نداشته و حتی کلیه تماس های آنها شنود می شود.   

حدود ۳ ماه قبل  به وی اطلاع داده شد که همراه رئیس جمهور به سفر نیویورک خواهد رفت و نکته جالب اینکه اکنون مشخص شده  او یک هفته قبل از اعزام به نیویورک، خانه اش را در تهران فروخته و خانواده اش را به ترکیه فرستاده بود.
در زمان حضور در نیویورک او یک خط موبایل اختصاصی مربوط به آمریکا تهیه کرده بود و روز برگشت از نیویورک در حالی که شب قبل همه چمدان های خود را  برای حمل به فرودگاهها تحویل داده بودند وی به بهانه  برداشتن یک وسیله فنی، چمدان خود را پس  می گیرد و از آن پس دیگر هیچ کس او را نمی بیند!

در همین ارتباط،  بنابر اعلام یک منبع موثق ، روز گذشته جلسه ای در صدا وسیما  با حضور مدیران صدا و سیما و مدیران ارشد امنیتی اطلاعاتی تشکیل شد. خروجی جلسه گزارشی بود که هیچکس فکر آن را نمی کرد.  بنا بر جمع بندی مقامات امنیتی وی به احتمال بسیار زیاد جاسوس  سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده  وسالها از  موقعیت خاص واستثنایی شغلی خود برای اهداف جاسوسی استفاده می کرده است.
به عبارتی، در حالی که حتی امکان تردد از فاصله چند کیلومتری مراکز هسته ای  و پادگانهای خاص موشکی  و دیگر اماکن نظامی ایران برای کسی میسر نیست، وی تحت پوشش شغلی خود به راحتی از این اماکن فیلمبرداری کامل وسفارشی می کرده و به احتمال زیاد  یا شخصا از آنها کپی  تهیه می کرده یا  پس از در اختیار گذاشتن فیلم ها به صدا وسیما، با توجیهات فنی و کاری، مجددا به آنها دسترسی پیدا می کرده است.

طبق نظر این مراجع امنیتی پناهندگی وی در آمریکا که همراه با خروج خانواده وی از کشور بوده یک برنامه از قبل طراحی شده بوده و به احتمال زیاد وی همراه خود اطلاعات و فیلم های فوق سری و محرمانه  از اماکن حساس ایران را برده تا به سازمان های جاسوسی مربوطه تحویل دهد. بعبارتی نه مساله پناهندگی که مساله فرار یک جاسوس بزرگ  مطرح است!

ارسال دیدگاه