خدمات اجتماعی، قربانی بودجه جدید یونان

دولت یونان بزودی لایحه بودجه سال ۲۰۱۳ را با رعایت برنامه های سخت گیرانه اقتصادی به پارلمان ارایه می کند. ….
یورونیوز:
بر اساس این برنامه، دولت یونان برای مقابله با بحران مالی که گریبانگیر آن شده، ۱۲ میلیارد یوروی دیگر از حجم بودجه می کاهد و این به معنی سخت تر شدن شرایط زندگی مردم این کشور است. در برنامه ای که ارایه خواهد شد، بودجه خدمات عمومی نظیر بیمه درمانی و خدمات اجتماعی، قربانی بیشترین کاهش خواهند بود.
با این حال به گفته وزیر اقتصاد، برخی از تدابیر اتخاذ شده در بودجه سال آینده میلادی مورد اعتراض نهادهای سه گانه بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، موسوم به ترویکا، قرار گرفته.

ارسال دیدگاه