معرفی کتاب “نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهانی” ترجمه ناصر زرافشان

با تشدید بحران نظام جهانی شده سرمایه مالی و سقوط مالی اخیر، برای همه این سئوال مطرح است که منشاء این بحران و سقوط ناگهانی چیست؟ ….

بحران مالی

مروری بر کتاب
با تشدید بحران نظام جهانی شده سرمایه مالی و سقوط مالی اخیر، برای همه این سئوال مطرح است که منشاء این بحران و سقوط ناگهانی چیست؟ ماهیت آنچه روی داده چیست و دلائل و چگونگی شکل گیری آن چه بوده است؟
اما بسیاری از بحثهایی که پیرامون این سئوال در مطبوعات، رسانه ها و منابع معمولی دیگر از همین قبیل مطرح می شود و بیشتر ترجمه از منابع و مطبوعات خارجی است، چندان روشن، قابل درک و قانع کننده نیست.
موضوع این کتاب، بحران پولی نظام سرمایه داری است و اگرچه این کتاب پیش از سقوط مالی اخیر نوشته شده، زمینه کلی بحران پولی سرمایه داری و تاریخچه آن تا فروپاشی نظام پولی برتون وودز در آن بررسی شده است.

جهت سفارش کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.iketab.com/books.php?Module=SMMPBBooks&SMMOp=BookDB&SMM_CMD=&BookId=70520

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.