“جناب آقای وزیر! حال‌مان خوب نیست!”

متن نامه هنرمندان بوشهری به وزیر ارشاد در باره ممنوعیت و محدودیت فعالیت های هنری شان …. (دنباله…)

معرفی کتاب “زنی در برلین” ترجمه سیامند زندی

کتاب که خاطرات مارتا هیلرز است، روز شمار هشت هفته در شهری تسخیر شده است. ۲۰ آوریل – ۲۲ ژوئن ۱۹۴۵ (جنگ حهانی دوم) …. (دنباله…)

معرفی مجموعه داستان “کاش کسی هم مرا نجات می داد” نویسنده: فرامرز پورنوروز

در مجموعه داستان “کاش کسی هم مرا نجات می داد” از فرامرز پورنوروز، داستان‌ها بیانی ساده و صمیمی دارند. منظور از ساده، آسان بودن آنها نیست. بیان ساده برای داستان یک حُسن است. …. (دنباله…)

معرفی مجموعه شعر “در جستجوی شقایق” نوشته فرامرز پورنوروز

اندوه را با من مگو / راز هزار کبوتر سربریده با من است / راز یک قفس قناری / که پرواز را / در آرزو ماندند / و مادرانی که فرصت گریه نداشتند …. (دنباله…)

معرفی مجموعه شعر “ردپای جنون” نوشته پرویز میرمکری

انسان موجود مشکوکی ست / درخت را نفهمید / در آسمان خراش های آهنی شهروند رنج شد …. (دنباله…)