۱۰ پیشنهاد احمدی نژاد برای استقرار حاکمیت قانون در جهان

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، برای حاکمیت قانون در جهان ده پیشنهاد در نیویورک مطرح کرد که به شرح زیر میباشد:

۱٫ با اصلاح فوری مقررات، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان ملل جایگاه حقیقی خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومی در مدیریت جهانی بازیابد.

۲٫ با مشارکت همه اعضای مجمع عمومی و به فوریت مقررات ناظر بر شورای امنیت هم به لحاظ حدود اختیارات و وظایف و هم به لحاظ ساختار و تشکیلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

۳٫ اصول مترقی عدالت و انصاف در وضع و اجرای قانون حفظ گردد.

۴٫ جامعه جهانی به طور یکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش نماید سرزمین های اشغال شده به صاحبان اصلی آن برگردد و حقوق ملتها استیفا شود.

۵٫ اصول ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باید اساس حکومت قانون در سطح بین المللی باشد.

۶٫ اصل برابری حاکمیت دولتها رعایت گردد. همه دولتها باید از فرصت برابر برای مشارکت در مدیریت، هنجارسازی و تصمیم گیری در سطوح بین المللی برخوردار باشند.

۷٫ همه دولتها باید به تعهدات بین المللی خود طبق معاهدات و حقوق بین الملل به طور یکسان عمل کنند.

۸٫ هیچ دولتی در برابر قوانین تحمیلی کشورهای زورگو تمکین نکند.

۹٫ حقوق مشروع و قانونی دولتها و ملتها باید محترم شمرده شود.

۱۰٫ احترام به انبیا الهی و ادیان آسمانی که میراث مشترک بشریت هستند، باید مورد حمایت قانونی در عموم جوامع قرار گیرند تا نزاع های منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بین بشریت را کنترل و صلح و همگرایی بین انسانها را تحکیم نماید.

از طرف ملت ایران برای همکاری اعلام آمادگی می نمایم و امیدوارم با مساعی و مشارکت عمومی شاهد استقرار قوانین عادلانه و برخواسته از اراده آزاد و برابر ملتها و تامین کننده صلح و امنیت پایدار در جهان باشیم. بدون تردید با تحقق چنین امری زمینه برای استقرار عدالت کامل در جهان در پرتو حکومت صالحان و صالح کل حضرت مهدی (عج) فراهم می گردد.

ارسال دیدگاه