حذف یک نوبت کاری ایران خودروی خراسان و تمدیدنشدن قرارداد تعدادی ازکارگران


روزنامه خراسان رضوی تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۱ ، درخبری اعلام کرد که شرکت ایران خودروی خراسان ۳ شیفت کاری خود را به ۲شیفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰کارگر خود را تمدید نکرده است. در واقع  کارگران یک شیفت کاری این شرکت اخراج شده اند.
یکی از کارگران پیمانی شرکت ایران خودروی خراسان با ارسال پیامک به این روزنامه خواستار پیگیری این موضوع شد. این کارگر ۲۶ساله در گفت وگو با «خراسان رضوی» می گوید: حدود ۶۰۰نفر از کارگران ایران خودروی خراسان با شرکت تعاونی مهندسی (پیمانکار) قرارداد دارند و بنا به دلایلی مسئولان اعلام کردند شیفت کاری شرکت ایران خودرو از ۳شیفت به ۲ شیفت کاهش یافته و کارگران پیمانی ایران خودرو اخراج می شوند.

ارسال دیدگاه