هشدار قدرت های غربی به ایران در باره محدود یت زمان برای تصمیم گیری


خبرگزاری فرانسه / شاهرخ بهزادی:
نمایندگان کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به ایران هشدار دادند که زمان برای مذاکره و یافتن یک راه حل قابل قبول برای جامعه جهانی در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی محدود بوده و این کشور باید هرچه سریع تر در این باره اقدام نماید.

سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به هنگام بحث در باره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در این شورا اعلام داشت که برای حل پرونده هسته ای ایران هنوز برای دیپلماسی شانس وفرصت باقی مانده، ولی این فرصت بسیار محدود است.

مارل لیال گرانت نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به فرصت کمی که برای حل سیاسی پرونده هسته ای ایران باقی مانده، از ایران خواست تا هر چه سریع تر در این باره تصمیم بگیرد.
در همین حال “جرارد آرو” نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان مل متحد به صدها ساعت بحث و گفتگو ی بی نتیجه در باره این پرونده اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که زمان محدود بوده و ایران باید هرچه سریع تر دست به انتخاب بزند و تصمیم بگیرد.

ارسال دیدگاه