۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور

پسرها ۵۱ درصد، دخترها ۴۹ درصد …. (دنباله…)

بودجه درمانی اعتیاد کشور از یک چهارم قرارداد یک فوتبالیست کمتر است

(دنباله…)

اشرف علیخانی (ستاره): سپاس و تشکر از همهء حامیان زندانیان سیاسی

دوستان. عزیزان. یاران. از همگی تان یک دنیا ممنونم. زبانم قاصر و کلامم نارساست اما بدانید که لطفتان برای من و بقیهء همبندیهایم فوق العاده ارزش دارد و بینهایت تشکر میکنم. …. (دنباله…)

هشدار قدرت های غربی به ایران در باره محدود یت زمان برای تصمیم گیری

(دنباله…)