عدم پرداخت حقوق ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران

حدود ۶۰۰ نفر از کارگران مجموعه صنایع فلزی ایران حقوق ماه‌های اردیبهشت، تیر و مرداد خود را دریافت نکرده‌اند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند. ….

به گزارش ایلنا، حقوق چند ماه اخیر تعدادی از کارگران این مجموعه پرداخت نشده است. این در حالی است که پیش از این نیز بخش وسیعی از حقوق این کارگران در پی تجمعات مکرر آنان در مقابل نهادهای مختلف، سرانجام از سوی وزارت صنایع پرداخت شده بود. همچنین به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ۱۵۰ تن از کارگران بازنشسته واحد ۱ این مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آن‌ها صادر نشده و همچنان مجبور به کار در مجموعه هستند.
در همین رابطه پروین محمدی، یکی از کارگران بازنشسته صنایع فلزی ایران از عدم پرداخت ۲ میلیارد تومانی سنوات بازنشستگان چند سال اخیر این مجموعه خبر داد.
این فعال کارگری ضمن تاکید بر عدم رابطه نوسانات بازار ارز با مشکلات این مجموعه، اظهار داشت: حوزه کاری مجموعه صنایع فلزی ایران به گونه ای است که رابطه ای با نوسانات بازار ارز ندارد.

ارسال دیدگاه