آمار تکان دهنده تعداد حاشیه نشینان در ایران

خانه‌های روستایی ایران از حداقل امکانات موجود در یک خانه نیز بهره چندانی ندارند ….
قانون:
به گزارش قانون، در حالی که دولت سیاست‌های فراوانی را برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها به مرحله اجرا می‌گذارد و حتی در برخی موارد سعی دارد با اجرای سیاست‌هایی روند مهاجرت معکوس را سرعت ببخشد، اما با این حال تعداد جمعیت روستایی ایران روز به روز بیشتر از گذشته دستخوش کاهش می شود و این بدان معناست که بخش مهمی از جمعیت کشور در شهرها ساکن می شوند .

آمار تکان دهنده تعداد حاشیه نشینان در ایران نشان می‌دهد بسیاری از مهاجران روستایی امکان سکنی گزیدن در شهرها را نداشته و در حاشیه شهرها ساکن شده اند که همین امر سبب روز بحران‌های اجتماعی شده است .
بررسی های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیش از ۵ هزار روستا در ایران از میان رفته است . به این ترتیب سالانه هزار روستا در ایران خالی از سکنه شده و این به معنی تهی شدن بخش های تولیدی اقتصاد ایران از جمعیت است .
جمعیت روستایی وقتی ساکن شهرها می شوند به مصرف کننده تبدیل می شوند و همین امر سبب می شود کشاورزی و اقتصاد تولیدی در ایران از میان برود .

آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص امکانات خانه‌های روستایی ایران نشان می‌دهد ، برخی از واحدهای مسکونی در روستاها حتی از ابتدایی ترین امکانات و تسهیلات نظیرحمام و آشپزخانه برخوردار نیستند .
بر اساس آمارهای ارائه شده از جمعیت ۷۴ میلیون و ۹۷۱ هزار نفری ایران ۷۱ درصد شهر نشین و ۲۹ درصد روستانشین هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد جمعیت روستایی در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ منفی شده است . بر اساس این گزارش از کل خانه‌های روستایی ایران تنها ۲٫۸۰ درصد به اینترنت مجهز هستند و همین امر نشان می‌دهد که بهره‌گیری از اینترنت در روستاهای ایران به شدت ضریب پتایینی دارد . از سوی دیگر ۹۳٫۰۶ درصد روستاهای ایررن از آب لوله کشی برخوردارند و ضریب برخورداری از برق به ۹۹٫۵۱ درصد می‌رسد .

۷۹٫۱۱ درصد خانه های روستایی ایران از حمام برخوردارند و نرخ برخورداری از آشپزخانه در خانه‌های روستایی ایران ۸۱٫۴۰ درصد گزارش شده است . برخورداری از کولر و پکیج و سیستم حرارات مرکزی و سیستم فاضلاب نیز بسیار اندک است .
تنها ۴۰٫۵۵ درصد خانه های روستایی ایران از گاز شهری برخوردارند . بر اساس این گزارش تحلیل تعداد ورستاهای ایران و کاهش مداوم جمعیت در این مناطق به شدت هشدار دهنده است و بسیاری از کارشناسان اتخاذ تدابیری برای بهبود وضع زندگی روستاها را ضروری می دانند .

ارسال دیدگاه