طرح ایران برای برقراری آتش بس و آشتی ملی در سوریه ارائه شد

این طرح به رژیم اسد، مخالفان و شرکت کنندگان در اجلاس غیرمتعهدها ارائه شد …. (دنباله…)

نامه ۱۲ زندانی بند ۳۵۰ اوین: دولت فریبکارانه فقر را پنهان می‌کند

ما روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و کارگری که هر یک به دلیل احساس مسئولیت و اقدام مشروع و قانونی و به حق در برابر ستم ها و محرومیت هایی که حیات اجتماعی ما را تهدید می کند به بند ۳۵۰ سیاسی زندان اوین آورده شده ایم، ما که خود را بیش از هر چیز آزادیخواه می دانیم و به حضور و رشد آسیب دیدگان اجتماعی در جامعه خود اعتراض داریم. فقر و محرومیت، دشمن آزادی فردی و اجتماعی بوده است. …. (دنباله…)

نامه سرگشاده گزارش‌گران بدون مرز به بان کی مون دبیر اول سازمان ملل متحد

به نام جامعه‌ی جهانی خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ ی زندانیان عقیدتی در ایران شوید …. (دنباله…)

” وقتی که عشق را زندانی میکنند” شعری از ستاره . تهران

اینجا  ظالمانه عشق را زندانی میکنند  /   و بیرحمانه ذره های جوانی را  /  زیر خروارها ستمگری، مد فون …. (دنباله…)