بیانیه زندانیان بند ۳۵۰ همبستگی با کارگران افریقای جنوبی

امروز وضع زندگی در افریقای جنوبی رقت بار شده است. بیکاری ، فقر پس از اتمام دوره ی آپارتاید هنوز وجود دارد. زاغه ها پرشده است از زنان وکودکان و ازکارگران از افتاده،خیابان را لشگر بی کاران به نمایش گذاشته اند. دستمزدهای واقعی سقوط می کنند و از خدمات رفاهی و اجتماعی و آموزش برای بخش وسعی از مردم خبری نیست. مالکین پیشین داخلی وخارجی و عمدتا سفید پوست بر اریکه ی قدرت اقتصادی نشسته اند. اما سیاهان و رنگین پوستان و حتا بخشی ازمردم عادی سفید پوست در ناکامی کامل اقتصادی به سر می برند. …. (دنباله…)

تفکیک جنسیتی ۳۲۲۰ کلاس درس در دانشگاه علامه طباطبایی

صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، گفت در ۳۲۲۰ کلاس درس این دانشگاه جداسازی جنسیتی صورت گرفته است. …. (دنباله…)

خبر های جدید از دوستان کمپ سرند

بیش از ۲۰ نفر از مردان امدادگر بازداشت شده به قرنطینه زندان تبریز منتقل شده اند و ضرب و شتم این زندانیان همچنان ادامه دارد. …. (دنباله…)

گزارش دکتر محمد ملکی از نقض حقوق بشر به اجلاس غیر متعهدها

دکتر محمد ملکی طی نامه ای به سران شرکت کننده در اجلاس غیر متعهد ها در تهران نکاتی از وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب را با آن ها در میان گذاشته است. …. (دنباله…)