نیروی های امداد مردمی در آذربایجان در خطر بازداشت نیرو های امنیتی

این خبر هم اکنون به دست یکی از دوستان رسید. در این خبر اسامی دوستانی ذکر شده که در منطقه «ورزقان» حضور دارند و احتمال دارد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند.
هم اکنون نیرو های یگان ویژه در برابر درب انبار توشه “به آدرس: جاده تبریز -ورزقان، چهار کیلومتری جاده ی سرند، پلاستیک سازی جعفر نظامی” مستقر شده اند و به بهانه ی اینکه این انبار از منظر مسائل بهداشتی! فاقد استاندارد است سعی در پلمپ این انبار توشه و احتمالا بازداشت دوستان را دارند.

ارسال دیدگاه