ایران هجده دانشگاه تک جنسیتی جدید ایجاد می کند

غلامعلی نادری، مدیرکل دفتر آموزش های آزاد غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم جمهوری اسلامی گفته است که هجده دانشگاه تک جنسیتی جدید در حال راه اندازی است. ….

بی بی سی:
آقای نادری به خبرگزاری مهر گفته است که سایر موسسات تک جنسیتی در دست تاسیس عبارتند از:
“یک موسسه خواهران” در تبریز، یک موسسه پسران در کرج، یک موسسه دختران در قم و سه موسسه خواهران در مشهد، ارومیه و زنجان. به گفته این مقام دولتی، درخواست تاسیس یازده موسسه تک جنسیتی دیگر هم در دست بررسی است.

ارسال دیدگاه