خاوران را فراموش نکنیم! جنایتی که قرار بود پنهان بماند ولی آشکار شد

khavaran

بگوییم و نشان دهیم که کشتارهای سال های ۱۳۶۰ و ۶۷ را فراموش نکرده و نمی کنیم ….
این درختان اند همچون خاکیان
دستها برکرده اند از خاکدان
… با زبان سبز و با دست دراز
از ضمیر خاک میگویند راز

(مثنوی)

سخن گفتن از فاجعۀ کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ شمسی در جمهوری اسلامی، درد بزرگی ست که تا کنون جسم جامعه ما را به سختی آزارداده است. دردی که به آسانی فراموش نخواهد شد.

khavaran5

khavaran2

khavaran4

روایت سال ۶۷ روایت شکنجه‌ها و شلاق‌ها و قساوت‌ها، روایت قطع شدن یک‌باره تمام ملاقات ها و سپس روایت دادگاه‌های چند دقیقه‌ای که با یک سئوال و یک جواب و بدون هیچ‌گونه حق دفاع و وکیل، حتا برای برخی که مدت حکم زندان‌شان به پایان رسیده بود؛ با حکم قطعی و لازم الاجرای اعدام بدون حق اعتراض.

khavaran3

روایت گورهای دسته جمعی در کانال های بزرگ و بدون هیچ گونه حق مراسم و یا حتا نام و نشانی در جایی که امروز گلزار خاوران می نامند و روایت ناپدید شدگان که هنوز هم چشم های مادرانی را که تاب آورده اند به در دوخته است و ادامه همه این قساوت و کشتار در قالب اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و کشتارها.

khavaran6

روایتی که قرار بود پنهان بماند ولی آشکار شد.

khavaran1

ارسال دیدگاه