نخست وزیر سوریه به اردن گریخت

ریاض حجاب نخست وزیر سوریه، با ترک دمشق به اردن گریخته است. علاوه بر این گزارش‌های تایید نشده‌ای می‌گویند چند وزیر و مقام نظامی دیگر نیز همراه او گریخته‌اند. …. (دنباله…)

هاله صفرزاده: جنبش کارگری فیلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی

فیلیپین یکی از کشورهایی است که به خوبی در آن می توان مشاهده کرد چگونه سرمایه داری از ابتدای بوجود آمدن، با سلطه بر کشورهای دیگر و غارت منابع آنان بزرگ و بزرگتر شده است. استعمار، هجوم و اشغال نظامی و به دنبال آن سیاست های اقتصادی سرمایه داری و نولیبرالیسم در مسیری ۵۰۰ ساله (از سال ۱۵۱۹ که کشتی ماژلان به دنبال ادویه، در جزایر فیلیپین لنگر انداخت تا کنون ) صدمات بسیار جدی به این کشور و مردم آن وارد کرده است. …. (دنباله…)

شاهرخ زمانی به زندان تبریز بر گردانده شد

شاهرخ زمانی که در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۱ از زندان مرکزی تبریز به زندان مرکزی یزد به طور غیر قانونی تبعید شده بود در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ مجددا” به زندان مرکزی تبریز بر گردانده شده است. …. (دنباله…)

بهروز سورن: تابستانی متفاوت برای اپوزیسیون

تابستان امسال اما خود ویژه است. از سوئی نظریه پرتاب کنندگان طیف رفورمیست زمینه ای عینی برای طرح مجدد ایده ببخشیم و فراموش کنیم , نمی بینند. جنبش سبز از تکاپو افتاده است و به سکوت و سوت و خم ابرو! تبدیل شده و به پشت بام ها هم برای قرائت! الله و اکبر نمی رود. از جهت دیگر طیف رادیکال و چپ اپوزیسیون در خارج از کشور به درونگرائی کشیده شده است.  برگزاری دادگاه لندن ( ایران تریبونال ) محرک  این درونگرائی بوده است. چنانچه پیش از این چپ بطور کلی و علیرغم اختلافات عدیده اش در ایام تابستان هر ساله  یکپارچه به افشای این جنایات می پرداخت و یاد آن عزیزان را زنده نگاه میداشت اما هم اکنون و به شکل ارادی , با کشمکش هائی چند درگیر است. …. (دنباله…)