تهران به گروه طالبان افغانستان اجازه گشایش دفتر در ایران داده است

مسئولان افغانی و غربی می گویند که تهران به گروه طالبان اجازه گشایش دفتر در ایران داده و در حال بررسی مجهز کردن این گروه به موشک های زمین به هوا است. ….

العربیه:
روزنامه بریتانیایی “دیلی تلگراف” در شماره پنجشنبه ۵-۸-۲۰۱۲ خود نوشته است که ایران با این اقدام می خواهد در مسیر پیمان همکاری های استراتژیک که آوریل گذشته میان دولت افغانستان و آمریکا منعقد شده، سنگ اندازی کند. این گزارش افزوده است که ایران همچنین با این اقدام می خواهد فرصتی برای انتقامجویی در صورت حمله آمریکا به نیروگاه های اتمی اش برای خود فراهم کند.
دیلی تلگراف خاطرنشان کرده است که مقام های ایرانی ماه می گذشته به یکی از اعضای مجلس شورای طالبان افغانستان اجازه گشایش دفتر در زاهدان دادند. این روزنامه افزوده است که شنود تماس هایی که دو ماه پس از کشایش دفتر صورت گرفته نشان داده است که سپاه قدس ایران در حال بررسی تجهیز گروه طالبان افغانستان به موشک های زمین به هوا است.

یک مسئول غربی که در کابل پایتخت افغانستان حضور دارد گفته است در صورت ارسال تجهیزات جدید به طالبان می توان گفت که ایران بر میزان حمایت خود از این گروه افغان افزوده است. این مقام مسئول خاطرنشان کرده است که ایران برای رسیدن به هدف غایی خود که همان تسریع در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، حاضر است مذهب و ارزش های دینی خود را کنار بگذارد.
فرماندهان نظامی نیروهای ناتو در افغانستان می گویند که ایران از چند سال پیش گروه طالبان را با سلاح های کوچک مجهز کرده و به آن ها آموزش می دهد.

ارسال دیدگاه